Msza Święta Sobotnia oraz parafialne łamanie się opłatkiem

Serdecznie zapraszamy Wszystkich parafian na sobotnią Mszę św. o godz. 17:00 odprawianą w Kościele parafialnym w Leśnicach, po celebracji której tradycyjnie połamiemy się opłatkiem.

Na placu przykościelnym rozpalone zostaną ogniska, przygotowany zostanie przez Koło Gospodyń Wiejskich w Leśnicach tradycyjny poczęstunek i będziemy sobie życzyć wzajemnie najlepszego…

Zapraszamy jeszcze raz Wszystkich Parafian – chciejcie być z nami.

Modlitwa przed łamaniem się opłatkiem

Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc, kiedy wspominamy pamiątkę Wcielenia Twojego Syna dla naszego zbawienia, zajaśniała blaskiem Twej światłości. Spraw, abyśmy, opromienieni tym blaskiem, z otwartym sercem przyjęli Jezusa jako naszego Odkupiciela. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi się podzielimy na znak miłości i przebaczenia.

Naucz nas, Panie Boże, dzielić się chlebem, miłością i życzliwością ze wszystkimi ludźmi, a zwłaszcza z tymi, wśród których żyjemy. Obdarz miłością, zgodą i jednością naszą rodzinę. Wlej nadzieję w serca ubogich, samotnych, osieroconych i przeżywających jakiekolwiek cierpienia.

W dzisiejszą noc Bożego Narodzenia naszą modlitwą ogarniamy też chrześcijan mieszkających w Betlejem i innych zakątkach Ziemi Świętej. Ty, Panie, znasz ich troski i niepokoje. Widzisz ich osamotnienie i lęk o przyszłość. Słyszysz wołanie o pokój i pojednanie między narodami i wyznawcami różnych religii. Ześlij, Panie, swój pokój na udręczoną wojnami i przemocą Ziemię Świętą. Ulecz z nienawiści serca żydów, muzułmanów i chrześcijan. Pomóż im przebaczyć wzajemne urazy i krzywdy.

Wszyscy odmawiają: Ojcze nasz…

Następuje łamanie się opłatkiem.

 

Modlitwa po wieczerzy wigilijnej

Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, dziękujemy za miłość do wszystkich ludzi, za ten wieczór wigilijny i dary, które spożywaliśmy. Tobie chwała na wieki.

Wszyscy odpowiadają: Amen.

Powiązane zdjęcia:

Możesz również polubić…

Pasek dostępności