Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies witryny PARAFIA-LESNICE.PL

Strona Parafia-lesnice.pl dokłada wszelkich starań, aby spełniać najwyższe standardy w zakresie zarządzania, komunikacji i przejrzystości. Fundamentami naszej działalności jest m.in. przestrzeganie mających zastosowanie przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych. Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających nasze witryny.

Cel Polityki

Polityka obowiązuje w stosunku do całej zawartości witryny Parafia-lesnice.pl.

Niniejsza Polityka Prywatności określa rodzaj i sposób gromadzenia informacji na witrynie Parafia-lesnice.pl oraz cel ich sposób ich przetwarzania.

Deklarujemy funkcjonowanie witryn Parafia-lesnice.pl z najwyższą starannością, zasadami wiedzy technicznej oraz zasadami profesjonalizmu zawodowego, jak również zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności tymi, które chronią prywatność Użytkowników witryn internetowych: 

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2135, z późn. zm.
 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1422 z późn. zm.
 3. Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 243 z późn. zm.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również: 

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Biura nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.

Niezależnie od powyższego, mogą zaistnieć okoliczności, w których to określone inne niż powyżej informacje dotyczące Użytkownika w tym dane osobowe będą niezbędne do zrealizowania żądanej usługi lub procesu. W takich przypadkach Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności udostępnienia określonych informacji w tym danych osobowych oraz o celu ich wykorzystania. Użytkownik ma możliwość podjęcia dobrowolnej decyzji, co do udostępnienia lub odmowy udostępnienia swoich danych. Nie mniej jednak udostępnienie danych osobowych może być wymagane w sytuacji, w której Użytkownik zainteresowany będzie otrzymaniem informacji dotyczących realizacji usługi, zdarzenia określonych w ramach witryny Parafia-lesnice.pl (np. otrzymanie informacji na temat produktu, organizowanego wydarzenia, oferty, pobranie demo; uruchomienie programu stażowego, procesu rekrutacji). Tym samym Użytkownik może zostać poproszony o wypełnienie i przesłanie formularza/ankiety, w których zostanie mu wyraźnie wskazane, jakiego rodzaju dane osobowe i w jakim celu będą gromadzone. 

W sytuacji, w której Użytkownik ujawni w formularzu/ankiecie dane osobowe osoby trzeciej, uznaje się, iż Użytkownik ten dysponuje stosownym zezwoleniem tej osoby, której dane ujawnił.

Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu jak i prawo do poprawienia i uzupełniania wszelkich nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych. Niezależnie od powyższego Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo do żądania zaprzestania przetwarzania – usunięcia jego danych osobowych, forma złożenia tego żądania podana jest przy zbieraniu tych danych.

Zastrzegamy, że witryny Parafia-lesnice.pl nie zbierają, nie monitorują ani nie weryfikują informacji na temat wieku Użytkowników odwiedzających je ani też innych informacji, których zebranie pozwoliłoby na ustalenie, czy Użytkownik (w tym odbiorca i użytkownik list e-mailingowych, uczestnik badań ankietowych i osoba biorąca udział w konkursach organizowanych za ich pośrednictwem) ma zdolność do czynności prawnych.

Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych w ramach Witryn, chyba że ich przedstawiciele ustawowi wyrażą na to zgodę, jeżeli taka zgoda będzie wystarczająca w świetle obowiązującego prawa.

Pliki cookie

Witryny Parafia-lesnice.pl korzystają z tzw. cookies („ciasteczek”), czy też innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies, czyli informacji przechowywanych na urządzeniu końcowym Użytkowników odwiedzających Witryny. Cookies są automatycznie pobierane i wykorzystywane przez Witryny, przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem końcowego Użytkownika.

Witryny stosują cookies, w celu:

 • świadczenia usług,
 • dostosowania zawartości Witryny do urządzenia końcowego Użytkownika, zapamiętywania indywidualnych ustawień Użytkownika i optymalizacji korzystania z Witryny,
 • poprawy bezpieczeństwa, poprzez kontrolę nadużyć w procesie korzystania z Witryny,
 • uzyskiwania zbiorczych, anonimowych danych statystycznych, aby ulepszać funkcjonalność Witryny,
 • utrzymania sesji Użytkownika (dotyczy Witryny z opcją logowania się Użytkowników), aby Użytkownik nie musiał, na każdej stronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • umożliwienia korzystania z podstawowych funkcjonalności Witryny (np. zapamiętywanie kolejno odwiedzanych stron w celu ich przywrócenia na “żądanie” Użytkownika)
 • reklamowym i marketingowym, aby dostosować do preferencji Użytkownika treści reklam oraz tekstów wyświetlanych na Witrynie Parafia-lesnice.pl jak i poza nimi.

UWAGA: Pliki cookie w żaden sposób nie umożliwiają identyfikacji tożsamości Użytkownika, nie przetwarzają danych osobowych oraz nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

W ramach Witryny Parafia-lesnice.pl wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • Sesyjne pliki cookie (tymczasowe) – przechowywane na urządzeniu Użytkownika jedynie w czasie korzystania z Witryny, czyli do momentu wylogowania, wyłączenia Witryny lub wyłączenia wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki,
 • Stałe pliki cookie – pozostają na urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia ich żywotności (czasu działania sparametryzowanego dla ciasteczka) lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika. 

Ustawienia dotyczące plików cookie są indywidualne dla każdej przeglądarki internetowej. Warto wiedzieć, że opcją domyślną jest umożliwienie przyjmowania ciasteczek. Każdy użytkownik może jednak całkowicie wyłączyć tę opcję lub w pewnym stopniu ograniczyć przyjmowanie cookie na swoje urządzenie. Informujemy, że może to wpłynąć na wygodę użytkowania stron, a także spowodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie większości stron internetowych. W niektórych przypadkach możliwe jest ustawienie przeglądarki, w taki sposób, by w każdym przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę użytkownika na pliki cookie. Daje to Użytkownikowi możliwość kontroli nad plikami cookie, ale może spowolnić działanie przeglądarki. 

W celu łatwego zarządzania plikami cookie, należy wybrać preferowaną przeglądarkę i postępować zgodnie z instrukcjami:

 

Urządzenia mobilne:

Brak zmiany ustawień w zakresie cookie oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym witryna Parafia-lesnice.pl będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.

Udostępnianie witryn

Witryna Parafia-lesnice.pl może zawierać linki do stron internetowych innych  podmiotów. Administrator witryny nie ma wpływu na prowadzoną przez te podmioty politykę prywatności ich stron internetowych i nie ponosi za nią odpowiedzialności. 

PR i Marketing

Wszelkie informacje w tym dane osobowe udostępnione przez Użytkownika w ramach witryny Parafia-lesnice.pl oraz podane przy okazji udziału Użytkownika w różnego rodzaju spotkaniach organizowanych przez administratora Parafia-lesnice.pl mogą być wykorzystane do celów marketingowych i PR w ramach różnych akcji marketingowych prowadzonych przez właściciela witryny Parafia-lesnice.pl, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę. Zgoda Użytkownika jest równoznaczna z akceptacją otrzymywania informacji handlowych.

Udostępnienie informacji Klientom, Partnerom

Dane osobowe oraz informacje przekazywane za pośrednictwem witryny Parafia-lesnice.pl mogą być wykorzystywane do rozwijania oraz zarządzania relacjami biznesowymi przez właściciela witryny Parafia-lesnice.pl z Użytkownikiem reprezentującym Partnera, Klienta. W szczególności może dochodzić do przesyłania informacji handlowych, produktowych, marketingowych czy też informacji na temat programów partnerskich. Właściciel witryny Parafia-lesnice.pl zastrzega sobie prawo udostępniania tych informacji innym powiązanym podmiotom w celu realizacji usługi, procesu, o ile możliwe jest to udostępnienie.

Kontakt w sprawach dotyczących ochrony prywatności:

wojciech.wrzesniewski@gmail.com

 

Powiązane zdjęcia:

Pasek dostępności