Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna

 

Godziny urzędowania:

 • każdego dnia po Mszy Świętej i wedle potrzeb.

 

Dokumenty potrzebne przy prośbie o CHRZEST ŚWIĘTY:

 • Akt urodzenia,
 • Dane personalne rodziców: adres i miejsce zamieszkania, wiek, data i miejsce przyjęcia sakramentu małżeństwa,
 • Dane personalne rodziców chrzestnych: adres i miejsce zamieszkania, wiek, zaświadczenie proboszcza miejsca ich zamieszkania o braku przeszkód pełnienia funkcji chrzestnego, zaświadczenie o przyjęciu sakramentu pojednania. 

 

Dokumenty potrzebne do przeprowadzenia duszpasterskiej rozmowy i spisania protokołu PRZEDMAŁŻEŃSKIEGO:

 • Metryka chrztu (aktualnie wydana – nie dłużej jak pół roku),
 • Zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania,
 • Dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy lub inny),
 • Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (wystawione nie dłużej niż 3 miesiące do dnia ślubu) – nie dotyczy mających już kontrakt cywilny,
 • Świadectwo ukończenia katechezy w szkole zawodowej lub średniej,
 • Zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich,
 • Zaświadczenie o odbytych spotkaniach w poradni rodzinnej.

 

Aby zgłosić POGRZEB, należy przynieść następujące dokumenty:

 • akt zgonu zmarłej osoby,
 • zaświadczenie o przyjęciu SAKRAMENTU NAMASZCZENIA CHORYCH (w przypadku śmierci w szpitalu lub w przypadku śmierci poza terenem parafii),
 • zaświadczenie dokonanej rezerwacji miejsca na cmentarzu,
 • dokonana rezerwacja miejsca na cmentarzu obejmuje okres 20 lat od dnia pogrzebu. Po tym czasie można dokonać przedłużenia na kolejne 5 lat.

 

W naszej parafii, dla Państwa wygody, przekazujemy wzór karty wypominkowej, którą można pobrać z tego miejsca lub uzyskać w obu Naszych kościołach.

1. Karta wypominkowa

Prosimy, w miarę możliwości, o korzystanie z tej karty i składanie ich wraz z dobrowolną ofiarą na ręce kapłana w zakrystii Naszych kościołów po każdej Mszy Świętej, bądź w Kancelarii Naszej plebanii.

Powiązane zdjęcia:

Pasek dostępności