Róże Różańcowe

W Naszej parafii działają dwa Koła Żywego Różańca:

Koło Żywego Różańca Kobiet “Nazaret” przy kościele parafialnym w Leśnicach:

1. Razimowicz Barbara – zelator

2. Janeck Małgorzata – sekretarz

3. Labuda Irena

4. Labuda Genowefa

5. Kurek Maria

6. Malinowska Halina

7. Teliczan Alicja

8. Teliczan Genowefa

9. Grześko Gertruda

10. Woś Leokadia

11. Tyluś Zofia

12. Dominiecka Bogumiła

13. Grochała Barbara

14. Bieluń Renata

15. Okrój Krystyna

16. Trepner Romualda

17. Lela Magdalena

18. Malak Teresa

19. Semeniuk Helena

20. Lidzbarska Krystyna

 

Koło Żywego Różańca Kobiet przy kościele filialnym w Pogorzelicach:

1. Okoń Leokadia – zelator

2. Raguza Dorota – sekretarz

3. Fietkiewicz Anna

4. Gralec Marta

5. Grzesik Mirosława

6. Jabłońska Rozalia

7. Raguza Agata

8. Grzesik Halina

9. Zakolska Lidia

10. Jezierska Justyna

11. Okrój Anna

12. Dzieciuch Elżbieta

13. Rapalska Bogumiła

14. Sikora Danuta

15. Tomaszewska Elżbieta

16. Budzeń Maria

17. Synowiecka Teresa

18. Staszewska Leokadia

19. Murzynowska Beata

 

Żywy Różaniec

oznacza

Żywy różaniec

1. Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii.

2. Życie wiarą, nadzieją i miłością, należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy – wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga ludzi.

3. Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.

Przyjmowanie do Żywego Różańca

1. Przyjmowanie do Żywego Różańca dokonuje się w kościele, najlepiej przy ołtarzu Matki Bożej, po Mszy św. lub nabożeństwie.

2. W każdej parafii należy prowadzić Księgę Żywego Różańca, do której wpisuje się imię i nazwisko przyjętych. Przy uzupełnianiu przyjęcie do Żywego Różańca odbywa się bez uroczystych ceremonii i polega na wpisaniu imienia i nazwiska do Księgi, w miejsce osoby, która umarła lub na stałe wyjechała. Na czele Róży stoi zelator lub zelatorka oraz ich zastępcy. Zelatorów mogą wybierać sami członkowie Żywego Różańca przy współudziale ks. opiekuna. Każda Róża obiera sobie Patrona, od którego bierze nazwę. Wszyscy zelatorzy Żywych Róż tworzą RADĘ ŻYWEGO RÓŻAŃCA, która spośród siebie wybiera Przełożonego i zastępcę.

 

Miesięczna zmiana tajemnic różańcowych

Raz w miesiącu członkowie Żywego Różańca dokonują zmiany tajemnic różańcowych. Istnieje podwójny system zmiany tajemnic, mianowicie przez losowanie lub przez ciągłą kolejność tajemnic.

Zmiana tajemnic w kościele następuje po Mszy św. lub po wieczornym nabożeństwie. Zawsze przewodniczy jej ks. opiekun, który w kilku słowach zachęca do życia chrześcijańskiego, podaje miesięczną intencję, błogosławi tajemnice przyniesione przez zelatora do ołtarza, wymienia nazwiska zmarłych w ostatnim miesiącu członków Żywego Różańca, odmawia jeden dziesiątek Różańca i kończy nabożeństwo pieśnią maryjną.

 

Obowiązki w Żywym Różańcu 

1. Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.

2. Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.

3. Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.

4. Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.

5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.

6. Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy.

 

Powiązane zdjęcia:

Pasek dostępności