Duszpasterze parafii

od 20 sierpnia 2020 – proboszcz Tadeusz Drobinski

Ksiądz Tadeusz Drobinski jest magistrem teologii. Wyświęcony na kapłana dnia 30 maja 2004 roku w Pelplinie przez JE Ks. Bpa Jana Bernarda Szlagę. Posługę wikariuszowską pełnił w różnych parafiach diecezji pelplińskiej. Zgodnie z dekretem JE Ks. Bpa Ryszarda Kasyny od dnia 20 sierpnia 2020 roku został proboszczem parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Leśnicach. Od dnia 06 listopada 2023r. objął urząd Dziekana Dekanatu Lęborskiego.

***

2019-2020 – ks. prał. Stanisław Cieniewicz

Święcenia kapłańskie prezbitera przyjął w roku 1964. W roku 1980 został mianowany proboszczem parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie, pełnił do kwietnia 2013 roku funkcję dziekana dekanatu tczewskiego.
Otrzymał tytuł prałata honorowego papieskiego oraz kanonika Kapituły Katedralnej Pelplińskiej.
Za wieloletnie krzewienie ideałów „Solidarności” władze Tczewa nadały mu w roku 1990 tytuł honorowego obywatela miasta.
19 maja 2019 roku świętował swój szmaragdowy (55 lat) jubileusz kapłaństwa.
Godności kościelne: prałat honorowy J.Św., kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Pelplińskiej.

Zmarł dnia 10 grudnia 2022 roku w Tczewie, gdzie na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rokickiej został pochowany.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie…

***

2016-2019 – ks. proboszcz Robert Mikulski

Ksiądz Robert Mikulski jest magistrem teologii. Wyświęcony na kapłana w 2002 roku w Pelplinie. Wcześniej swoją posługę jako wikariusz pełnił m.in. przez siedem lat w parafii p.w. św. Jakuba Apostoła w Łebie oraz parafii p.w. Trójcy Świętej w Kościerzynie (od 20 sierpnia 2013 roku). Swoją posługę w Naszej Parafii zakończył z dniem 30 listopada 2019 roku.

***

2003-2016 – śp. ks. proboszcz Antoni Firmanty

Ksiądz Proboszcz Naszej Parafii przez ponad 12 lat, do dnia swojej śmierci, tj. 23 stycznia 2016 roku. Urodził się dnia 26 maja 1952 roku w Szumsku. Po ukończeniu szkoły podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Ściegiennego w Kielcach, w roku 1971 rozpoczął studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Czas formacji został przerwany na dwa lata, ponieważ zgodnie z ówczesnymi zarządzeniami i ustrojem kandydaci do kapłaństwa byli zobowiązani do odbycia służby wojskowej. Święcenia kapłańskie otrzymał 3 czerwca 1978 roku w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu.

Swoją pierwszą posługę wikarego (Pawłowice, Brzóza, Sandomierz – parafia św. Pawła Apostoła), a później jako proboszcz (parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Sandomierzu – jako pierwszy proboszcz tej parafii, parafia p.w. św. Wawrzyńca w Sieciechowie, parafia p.w. Wszystkich Świętych w Wszechświętych) pełnił w Diecezji Sandomierskiej, a od roku 2000 w Diecezji Pelplińskiej. Uroczyste wprowadzenie na urząd proboszcza w Parafii w Leśnicach nastąpiło w dniu 27 sierpnia 2003 roku.

Zmarł nagle w dniu 23 stycznia 2016 roku. Śp. Ksiądz Proboszcz został pochowany na cmentarzu parafialnym w dniu 28 stycznia 2016 roku o godzinie 12:00 w parafii p.w. św. Stanisława w Szumsku.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci na wieki wieków. Amen.

***

ks. Marek Weltrowski

2000-2003 – ks. proboszcz Marek Weltrowski

 ***

ks. Kazimierz Stachowiak

1993-2000 – ks. proboszcz Kazimierz Stachowiak

Powiązane zdjęcia:

Pasek dostępności