Instytucje

Warto wiedzieć

Numer alarmowy z telefonu komórkowego – 112


Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej – Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel.: (+48 59) 861 24 28 – wew. 44
ul. Grunwaldzka 24
84-351 Nowa Wieś Lęborska
e-mail: ugnwl@nwl.pl
www.nwl.pl

Policja – 997

Komenda Powiatowa Policji w Lęborku
ul. Toruńska 5
84-300 Lębork
tel.: (+48 59) 863 48 22 lub (+48 59) 863 48 30
Komendant Powiatowy Policji w Lęborku: Mariusz Mejer
Wewnętrzne numery telefonów KPP Lębork oraz Oficer Dyżurny KPP Lębork: tel.: (+48 59) 863 48 22 lub (+48 59) 863 48 30
Telefon zgłoszeń anonimowych: (+48 59) 863 48 81
www: http://www.lebork.policja.gov.pl/
e-mail: kpplebork@pomorska.policja.gov.pl

Rewir Dzielnicowych w Nowej Wsi Lęborskiej
ul. Grunwaldzka 54
84-351 Nowa Wieś Lęborska
tel.: (+48 59) 861 22 72
Dzielnica/rejon nr 6 obsługuje miejscowości:
Nowa Wieś Lęborska, Czarnówko, Kanin, Kębłowo Nowowiejskie, Łowcze, Chocielewko, Redkowice, Żelazkowo, Pogorzelice, Laska, Darżewo, Niebędzino, Janowiczki, Pogorszewo, Janowice, Rozgórz, Darżkowo, Krępa Kaszubska.
Dzielnicowym w tym rejonie jest: asp. Marcin Ramczykowski
tel. kontaktowy (+48 59) 863 48 74, tel. komórkowy +48 571 335 211 dostępny w godzinach pracy
e-mail: dzielnicowy.lebork6@gd.policja.gov.pl

Bezpośredni nadzór nad dzielnicowymi pełni Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP w Lęborku – asp. szt. Damian Fiedoruk
tel. (+48 59) 863 48 48
e-mail: damian.fiedoruk@gd.policja.gov.pl

Dzielnica/rejon nr 7 obsługuje miejscowości:
Garczegorze, Wilkowo Nowowiejskie, Janisławice, Obliwice, Łebień, Lędziechowo, Rekowo Lęborskie, Karlikowo, Tawęcino, Bąsewice, Mosty, Lubowidz, Ługi, Małoszyce, Leśnice, Dziechlino, Piaskowa, Rybki.
Dzielnicowym w tym rejonie jest: asp. Andrzej Płatek
tel. kontaktowy (+48 59) 863 48 74, tel. komórkowy +48 571 335 212 dostępny w godzinach pracy
e-mail: dzielnicowy.lebork7@gd.policja.gov.pl

Bezpośredni nadzór nad dzielnicowymi pełni Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP w Lęborku – asp. szt. Damian Fiedoruk
tel. (+48 59) 863 48 48
e-mail: damian.fiedoruk@gd.policja.gov.pl

Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
ul. Okopowa 15
80-819 Gdańsk
tel.: (+48 58) 321 59 00
e-mail: kwpgdansk@pomorska.policja.gov.pl

Straż Pożarna – 998

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Stryjewskiego 37
84-300 Lębork
tel.: (+48 59) 863 33 11, (+48 59) 863 33 66

Ochotnicza Straż Pożarna w Leśnicach
Leśnice 5 / lok. 4
84-300 Leśnice

Straż Pożarna w Nowej Wsi Lęborskiej
ul. Grunwaldzka 26
84-351 Nowa Wieś Lęborska
tel.: (+48 59) 861 22 77

Pogotowie Ratunkowe – 999
ul. Zwycięstwa 12
84-300 Lębork
tel.: (+48 59) 863 30 00, (+48 59) 863 53 26


Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Lęborku
ul. Węgrzynowicza 13
84-300 Lębork
e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl
Szpitalny Oddział Ratunkowy – tel.: (+48) 863 30 00


Pogotowie Gazowe – 992

ul. Warszawska 15
84-300 Lębork
tel.: (+48 59) 863 59 10


Pogotowie Energetyczne – 991


“Energa-Operator” S.A. – Oddział w Słupsku – Rejon Dystrybucji w Lęborku
ul. Bolesława Krzywoustego 34
84-300 Lębork
e-mail:PR_lebork@slupsk.energa.pl
tel.: (+48 59) 841 63 45


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej
ul. Młynarska 11
84-351 Nowa Wieś Lęborska
tel.: (+48 59) 861 24 74


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
ul. Weterynaryjna 1
84-300 Lębork
lek. wet. Wojciech Trybowski
tel.: (+48 59) 862 21 80
piwlebo@gdansk.wiw.gov.pl


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku
tel.: (+48 58) 321 22 00
ul. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
www: https://www.gdansk.lasy.gov.pl/
e-mail: rdlp@gdansk.lasy.gov.pl


Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Lębork
ul. I Armii Wojska Polskiego 32
84-300 Lębork
tel.: (+48 59) 863 59 50; (+48 59) 863 59 51; (+48 59) 862 20 27

Nadleśniczy: Jan Dominiecki
tel. (+48 59) 863 59 60

lebork@gdansk.lasy.gov.pl


Leśnictwo Leśnice
Leśnice 21
Kazimierz Pobiedziński
tel.: +48 606 661 624

email: kazimierz.pobiedzinski@gdansk.lasy.gov.pl


Leśnictwo Darżewo
Pogorzelice 51
Lech Ciszek
tel.: (+48 59) 862 02 49; +48 882 418 886

email: lech.ciszek@gdansk.lasy.gov.pl


Straż Leśna Nadleśnictwa Lębork

Komendant Straży Leśnej – Marcin Jereczek
tel.: (+48 59) 863 59 55
email: marcin.jereczek@gdansk.lasy.gov.pl

Strażnik Leśny – Waldemar Lenart
tel.: (+48 59) 863 59 55
email: waldemar.lenart@gdansk.lasy.gov.pl


Starostwo Powiatowe w Lęborku
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
tel.: (+48 59) 862 48 00, (+48 59) 862 10 67


Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27 
80-810 Gdańsk
tel.: (+48 58) 307 76 95 
e-mail: zok@gdansk.uw.gov.pl

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
tel.: (+48 58) 307 72 04; (+48 58) 302 32 32 (całodobowe)


Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel.: (+48 58) 326 85 55


Sołectwa parafii:

LEŚNICE, PIASKOWA

Sołtys – Marzena Piotrowska
tel.: +48 506 809 177


POGORZELICE

Sołtys – Szymon Medalion
tel: +48 507 742 970


DZIECHLINO, RYBKI, MAŁOSZYCE

Sołtys – Dariusz Matwiej
tel: +48 502 618 168

Powiązane zdjęcia:

Pasek dostępności