Nabór do Studium Organistowskiego Diecezji Pelplińskiej

W XXVI Roku Działalności Studium Organistowskiego Diecezji Pelplińskiej ogłaszamy nabór na rok szkolny 2015/2016

Terminy przesłuchań wstępnych:
27 czerwca – godz. 12.00
5 września – godz. 10.00

 

Warunkiem przyjęcia do Studium Organistowskiego jest zdanie egzaminu wstępnego, który obejmuje:

– wykonanie na fortepianie trzech zróżnicowanych stylistycznie utworów (polifoniczny, sonatina lub forma sonatowa, etiuda bądź utwór dowolny),

– zaśpiewanie przygotowanej przez kandydata pieśni kościelnej,

– przesłuchanie ogólnomuzyczne, sprawdzające słuch i znajomość zasad muzyki.

 

Do Studium przyjmowani są kandydaci, którzy posiadają wiedzę i umiejętności muzyczne na poziomie ukończonej szkoły muzycznej I stopnia. W wyjątkowych wypadkach, po stwierdzeniu predyspozycji muzycznych, do Studium mogą być przyjęci kandydaci nie posiadający wykształcenia muzycznego. Kandydaci bez przygotowania muzycznego podlegają przesłuchaniu sprawdzającemu predyspozycje słuchowe oraz głosowe. Wymagane jest przygotowanie i wykonanie wybranej pieśni kościelnej.

Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje komisja egzaminacyjna.

Wymagane dokumenty:
– podanie,
– życiorys,
– świadectwo wykształcenia muzycznego (kopia),
– opinia proboszcza o kandydacie,
– dwie fotografie.

Powiązane zdjęcia:

Możesz również polubić…

Pasek dostępności