1% dla Caritas Diecezji Pelplińskiej

Biskup Diecezjalny apeluje do Wiernych Diecezji Pelplińskiej, prosząc o wsparcie Caritas Diecezjalnej jednym procentem od zobowiązań podatkowych.

Umiłowani Siostry i Bracia, Wielebni Księża Proboszczowie!
Św. Jan Paweł II mówił: „Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki”. To zaproszenie i zobowiązanie kierowane jest do każdego z Nas. Staje się szczególnie aktualne teraz, gdy rozpoczyna się czas rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014 i nadarza się sposobność pozyskania 1% środków na diecezjalne dzieła miłosierdzia.
W Naszej Diecezji do prowadzenia tych dzieł powołana jest Caritas Diecezji Pelplińskiej, która działa już prawie 24 lata, aktywnie niosąc pomoc osobom potrzebującym. Dzięki zaś środkom pozyskanym z 1% możliwym jest m.in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, jadłodajni dla ubogich, udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży.
Dlatego też Siostry i Bracia, pragnę zwrócić się do Was z serdeczną prośbą o ponowny wyraz troski o potrzebujących, o wsparcie działań Caritas Diecezji Pelplińskiej poprzez przekazanie na jej rzecz 1% podatku dochodowego. Wpłaty z tytułu 1% pozwolą pelplińskiej Caritas na realizację wielu bardzo potrzebnych dzieł miłosierdzia, nam zaś dopomogą zgodnie ze słowami Papieża Franciszka, iż „miłując ubogich i pomagając im, miłujemy Chrystusa i Jemu służymy” (por. Orędzie na W. Post 2014).
Za ten szlachetny odruch serca składam serdeczne Bóg zapłać i z serca błogosławię.

Wasz Biskup
+Ryszard Kasyna

Caritas Diecezji Pelplińskiej prosi o wsparcie jednym procentem podatku ludzi, którym nie jest obojętny los osób słabszych i ubogich.  Jeden procent podatku to pieniądze, dzięki którym możemy wspierać tych, którym w życiu jest trudniej.

Co roku rozliczamy się z dochodu za poprzedni rok mogąc przekazać 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Przekazanie darowizny w postaci 1% podatku jest wyrazem ogromnej odpowiedzialności społecznej, wyrazem chrześcijańskiej troski o ubogich.

Na terenie diecezji pelplińskiej jedną z organizacji pożytku publicznego, które niosą pomoc jest Caritas Diecezji Pelplińskiej. To organizacja działająca już dwudziesty czwarty rok na terenie naszej diecezji. W ciągu tych lat niejednokrotnie mieliśmy okazję obserwować jak wzrastała, jak się rozwijała otaczając opieką coraz więcej osób będących w potrzebie, niosąc pomoc coraz bardziej skuteczną. Poza finansowaniem działalności statutowej, do której zalicza się pomoc materialną, psychologiczną, prawną i finansową osobom potrzebującym (bezdomni, bezrobotni, dzieci z rodzin ubogich), za zebrane środki finansowe Caritas udziela pomocy osobom chorym (zwłaszcza przewlekle) oraz starszym. Znane są takie dzieła pelplińskiej Caritas prowadzone m.in. dzięki środkom pozyskanym z 1%  jak: wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, prowadzenie specjalistycznych placówek pomocowych (świetlice opiekuńczo-wychowawcze, jadłodajnie dla ubogich), pomoc osobom niepełnosprawnym (prowadzenie placówek terapeutycznych opieki dziennej dla osób niepełnosprawnych), koordynacja zbiórek żywności wraz z dystrybucją dla najbardziej potrzebujących mieszkańców diecezji a także organizuje wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży.

To dzięki Wam Caritas może pomagać, rozwijając z roku na rok zakres działalności.

Z tytułu wpłat 1% za rok ubiegły pelplińska Caritas otrzymała ponad 70 tys. zł, za które w imieniu tych osób, którym z tych środków udzielona została pomoc i własnym, serdecznie dziękujemy. Nie zawiedziemy Państwa oczekiwań i w dalszym ciągu będziemy realizować nasze statutowe cele oraz wyznaczać kolejne.

Powiązane zdjęcia:

Możesz również polubić…

Pasek dostępności