I parafialny konkurs na Palmę Wielkanocną 2015

Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Leśnicach ogłasza I konkurs na najpiękniejszą Palmę Wielkanocną 2015

Regulamin konkursu:

  1. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub zbiorowo.
  2. Technika wykonywania prac jest dowolna – liczy się pomysłowość i fantazja. Najważniejsze, aby palmy były wykonane samodzielnie.
  3. Minimalna wysokość palmy – 1 metr.
  4. Każda praca powinna być podpisana. Imię i nazwisko wykonawcy lub przedstawiciela grupy, rodziny, ilość i wiek osób biorących udział w wykonaniu palmy, dane kontaktowe.

Ocena:

Palmy będą oceniane w następujących kategoriach:

– uczniowie klasy „0”

– uczniowie kl. I-III

– uczniowie kl. IV-VI

– uczniowie gimnazjum

– kategoria grupy

– kategoria rodziny

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dwóch kościołach w Niedzielę Palmową 29 marca 2015 roku:

– po Mszy św. o godz. 12:00 (kościół parafialny) – Palmy Wielkanocna mieszkańców Leśnic.

– po Mszy św. o godz. 10.30 (kościół filialny) – Palmy Wielkanocne mieszkańców Pogorzelic.

Po obu Mszach św. komisja konkursowa oceni i wybierze najciekawsze prace.

We wszystkich kategoriach zostaną przyznane nagrody główne.

Organizatorzy przewidują dla zwycięzców i uczestników konkursu pamiątkowe dyplomy i upominki.

W sprawach, które pojawią się w sposób niespodziewany w czasie konkursu, a mających istotny wpływ na organizację i przebieg konkursu, decydują organizatorzy.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Powiązane zdjęcia:

Możesz również polubić…

Pasek dostępności