Kanoniczna wizytacja biskupia w naszej parafii

W dniu 18 października 2015 roku (niedziela) wizytację pasterską naszej parafii przeprowadzi biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej J.E. Ks. Bp Wiesław Śmigiel.

O godz. 10:30 Ks. Biskup uczestniczyć będzie we Mszy świętej niedzielnej w kościele parafialnym w Leśnicach.

O godz. 12:00 Ks. Biskup odprawi Mszę świętą wizytacyjną w kościele filialnym w Pogorzelicach.

O godz. 13:30 przewidziany jest uroczysty obiad dla Ks. Biskupa, przewidziany na naszej plebanii.

O godz. 15:30 Ks. Biskup spotka się z członkami obu naszych rad parafialnych.

 

Serdecznie i z całego serca zapraszamy wszystkich parafian do uczestniczenia w Mszy świętej celebrowanej przez Ks. Biskupa.

 

Wizytacja biskupia w diecezji w parafii jest czynnością apostolską. Ukazuje ona, że Biskup jest fundamentem i znakiem jedności Kościoła diecezjalnego. Wizytacja stanowi także okazję do pogłębienia kontaktów z duszpasterzami i wiernymi oraz różnymi wspólnotami modlitewnymi i apostolskimi, grupami duszpasterskimi, działającymi w parafii. Kanoniczna wizytacja pasterska odbywa się w każdej parafii co 5 lat.

Ojciec Święty Jan Paweł II w posynodalnej Adhortacji Apostolskiej „Pastores gregis”, docenił wielką wagą wizyty pasterskiej nazywając ją „autentycznym czasem łaski i szczególnego, a nawet jedynego w swoim rodzaju momentu w zakresie spotkania i dialogu Biskupa z wiernymi”. Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Papież dodaje, że Biskup „podczas swojej wizyty pasterskiej w parafii, pozostawiwszy zagadnienia o charakterze administracyjnym innym delegatom, powinien w szczególny sposób zatroszczyć się o spotkania osobiste, poczynając od proboszcza i innych kapłanów. To właśnie w takich chwilach najbardziej zbliża się do swojego ludu w sprawowaniu posługi słowa, uświęcania i pasterskiego przewodzenia, wchodząc w bardziej bezpośredni kontakt z niepokojami i troskami, radościami i oczekiwaniami ludzi, mogąc ofiarować każdemu słowo nadziei. Biskup powinien wówczas nawiązywać bezpośredni kontakt przede wszystkim z osobami najuboższymi, starszymi i chorymi. Przeprowadzona w ten sposób wizyta pasterska objawia się w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój” (Pastores gregis, nr 46).

WEZWANIE

Kapłan: Boże, Obrońco nasz, zachowaj sługę swego

Wierni: Który w Tobie pokłada nadzieję

Kapłan: Okaż mu, Panie, pomoc swoją

Wierni: I broń od złego

Kapłan: Panie, wysłuchaj modlitwę naszą

Wierni: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Kapłan: Módlmy się…

PIEŚŃ

Szczęśliwy kto sobie Patrona

Józefa ma za Opiekuna;

Niechaj się niczego nie boi,

Bo święty Józef przy nim stoi,

Nie zginie.

Idźcie precz marności światowe,

Boście mnie zagubić gotowe;

Już ja mam nad wszystko słodszego,

Józefa Opiekuna swego,

Przy sobie.

Ustąpcie, szatańskie najazdy,

Przyzna to ze mną człowiek każdy,

Że choćby i piekło powstało,

Całe się na mnie zbuntowało,

Nie zginę.

Gdy mi jest Józef ulubiony,

Obrońcą od każdej złej strony;

On mnie ze swej nie puści opieki

I zginąć nie da mi na wieki

Po zgonie.

Powiązane zdjęcia:

Możesz również polubić…

Pasek dostępności