Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup w skrócie

Proszę o skrót od: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup: czy J. Eks. Ks. Bp, czy J. Ex. Ks. Bp? A może jakiś inny?

Skróty podanych powyżej pojedynczych wyrażeń i wyrazów mają postać: Jego Ekscelencja – JE; ksiądzks.; biskupbp. Gdyby jednak chcielibyśmy Pan wszystkie te wyrażenia i wyrazy zastosować jako formę adresu w piśmie (liście, zaproszeniu) do konkretnego biskupa, należałoby napisać:

JE
Ksiądz Biskup [imię i nazwisko]

lub bardziej elegancko (bez zastosowania skrótów zawsze jest bardziej elegancko):

Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup [imię i nazwisko]

Powiązane zdjęcia:

Możesz również polubić…

Pasek dostępności