Rok 2017 w Kościele w Polsce – najważniejsze wydarzenia

– “Rok 2017 to tak naprawdę rok maryjny” – podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik. Jako najważniejsze wydarzenia dla Kościoła w Polsce w nowym roku wymienia trzechsetlecie Koronacji Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze i 140. rocznicę objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Dodatkowo w łączności z Kościołem powszechnym obchodzić będziemy również trzechsetlecie objawień Matki Bożej w Aparecidzie i stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie.

Wśród prac Konferencji Episkopatu Polski na 2017 rok zaplanowano tradycyjnie trzy zebrania plenarne. Pierwsze w nowym roku odbędzie się 13 i 14 marca w Warszawie z udziałem gości z zagranicy. Drugie – 6 i 7 czerwca w Zakopanem. Jesienne, 377. zebranie plenarne biskupów, będzie miało zaś miejsce od 13 do 15 października w Lublinie. Ponadto 2 maja, w przeddzień uroczystości Matki Bożej Królowej Polski, na Jasnej Górze spotka się Rada Stała Episkopatu, a 25 sierpnia – Rada Biskupów Diecezjalnych. Tradycyjnie biskupi wezmą udział w dorocznych rekolekcjach, które odbędą się w listopadzie, również na Jasnej Górze.

Oprócz rocznic związanych z Maryją, wierni Kościoła w Polsce w 2017 roku będą przeżywać Rok św. Brata Alberta. W grudniowym liście pasterskim z tej okazji biskupi nazwali ten czas przedłużeniem i kontynuacją Jubileuszu Miłosierdzia. Centralnym punktem rozpoczętych 25 grudnia obchodów będzie Msza św. w Sanktuarium Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie 10 czerwca. Przewodniczył jej będzie abp Stanisław Gądecki.

W 2017 roku przypada też m.in. 100. rocznica urodzin abp. Bronisława Dąbrowskiego FDP, który był sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski w trudnym dla Kościoła czasie komunizmu. Abp Dąbrowski to najdłużej urzędujący na stanowisku sekretarza generalnego Episkopatu biskup. W sumie pełnił tę funkcję prawie ćwierć wieku (1969-1993). Rok 100-lecia urodzin będzie okazją do przypomnienia tej ważnej dla Kościoła w Polsce postaci.

W 2017 roku pod hasłem „Ku trzeźwości Narodu” zostanie zorganizowany Narodowy Kongres Trzeźwościowy. Odbędzie się on od 21 do 23 września na UKSW w Warszawie. Przygotowuje go Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości.

Jednym z pierwszych wydarzeń nowego roku będzie natomiast, oprócz uroczystości Objawienia Pańskiego i związanych z nią Orszaków Trzech Króli, rozpoczynający się 18 stycznia Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan oraz zaplanowany na 28 stycznia ingres nowego metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego do katedry na Wawelu.

jl/BP KEP

Publikujemy wybór ogólnopolskich wydarzeń w Kościele w Polsce w 2017 roku:

STYCZEŃ

6 – Uroczystość Objawienia Pańskiego, obchodzona będzie – po raz siódmy w wolnej ojczyźnie – jako dzień wolny od pracy. Ulicami kilkuset miejscowości w Polsce i kilkunastu na całym świecie przejdą Orszaki Trzech Króli. Będzie to także dzień modlitw w intencji misji oraz zbiórki pieniężnej na Krajowy Fundusz Misyjny.

15 – Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

17 – Pod hasłem „Uwiodłeś mnie Panie a ja dałem się uwieść” (Jr 20,7) w Kielcach odbędą się obchody XX Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.

18-25 – W całym Kościele obchodzony będzie Tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Tym razem pod hasłem: „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas (por. 2 Kor 5,14-20)”

19 – Uroczystość Objawienia Pańskiego w Kościele greckokatolickim – Święto Jordanu – dzień modlitw w intencji misji

26 – Pod hasłem „Chrześcijanie i muzułmanie: adresaci i narzędzia Bożego miłosierdzia” w Warszawie odbędą się ogólnopolskie obchody XVII Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce.

28 – Ingres abp. Marka Jędraszewskiego, nowego metropolity krakowskiego, do Katedry Wawelskiej

LUTY

2 – Tradycyjnie już, w Światowym Dniu Życia Konsekrowanego przeprowadzona zostanie ogólnopolska zbiórka pieniężna do puszek na potrzeby zakonów klauzurowych

11 – Kościół w Polsce włączy się w obchody 26. Światowego Dnia Chorego.

15 – Spotkanie Pańskie (Pamiątka Ofiarowania Pańskiego) Ogólnopolski dzień życia konsekrowanego w Kościele greckokatolickim

25 – Msza św. i spotkanie dla harcerzy w katedrze polowej WP z okazji wspomnienia liturgicznego bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona harcerzy

26 lutego-4 marca – Tydzień modlitw o trzeźwość narodu

MARZEC

1 – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego

13 – Święto Papieskie

24 – Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami; ogólnopolska zbiórka pieniężna do puszek na rzecz dzieła pomocy misjonarzom Ad Gentes

25 – Dzień Świętości Życia – liturgiczna uroczystość Zwiastowania Pańskiego

26 – Dzień modlitw za więźniów

KWIECIEŃ

13 – Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego

21-23 – 81. Ogólnopolska pielgrzymka akademicka na Jasną Górę

22-23 – Ogólnopolskie uroczystości odpustowe św. Wojciecha, głównego Patrona Polski. Inauguracja obchodów jubileuszu 600-lecia prymasostwa w Polsce. Wręczenie Krzyży misyjnych

23 – Święto Miłosierdzia Bożego – uroczystości centralne w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach; Święto patronalne Caritas

23-30 – Tydzień Miłosierdzia

29 – Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej

29 – Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ Solidarność do Lichenia

MAJ

2 – Obchody Dnia Flagi RP – Msza św. w Katedrze Polowej WP

3 – Uroczystości Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze

3 – Święto Konstytucji 3 Maja – Msza św. z udziałem Wojska Polskiego i najwyższych władz państwowych

3 – Dzień modlitw za emigrację polską

13 – Ogólnopolskie uroczystości odpustowe św. Stanisława, głównego patrona Polski w Krakowie

13 – Pielgrzymka rodzin osób powołanych i wspierających powołania na Jasną Górę

14-21 – Tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne

24 – Dzień modlitw za Kościół w Chinach (liturgiczne wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych)

28 – Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich

CZERWIEC

3 – Ogólnopolskie Spotkanie Młodych – Lednica 2000

4 – X Dzień Dziękczynienia, Święto Opatrzności Bożej – Warszawa-Wilanów

6 – W 100. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie, podczas Mszy w sanktuarium matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem sprawowanej pod przewodnictwem abp Stanisława Gądeckiego, polscy katolicy ponowią Akt poświęcenia Polski Niepokalanemu sercu Maryi

10 – Centralny punkt obchodów Roku św. Brata Alberta – Msza św. w sanktuarium Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego

17 – Ogólnopolska pielgrzymka ministrantów i lektorów do Poznania

17 – Ogólnopolskie uroczystości ku czci 108 Męczenników w Licheniu

17-18 – Ogólnopolska pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę

20 – Międzynarodowy Dzień Migranta i Uchodźcy

LIPIEC

1-2 – Ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli i wychowawców na Jasną Górę

12-13 – Ogólnopolska Pielgrzymka Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników do Lichenia

21 – Pielgrzymka grekokatolików z Polski i Słowacji na Górę Jawor (Łemkowszczyzna)

23 – Inauguracja 18. Tygodnia św. Krzysztofa i Akcja św. Krzysztof (1 gr za 1 km bezpiecznej jazdy), zbiórka na środki transportu dla misjonarzy

23 – Święto Policji – Msza św. w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie

29-30 – Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Licheniu

31 – Uroczystości 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – Msza św. na Pl. Krasińskich

SIERPIEŃ
(miesiąc dobrowolnego daru abstynencji)

1 – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

5-14 – Piesza pielgrzymka Wojska Polskiego i służb mundurowych na Jasną Górę

14-15 – Obchody rocznicy „Cudu nad Wisłą”

15 – Uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej – Jasna Góra

15 – Święto Wojska Polskiego z udziałem władz państwowych (katedra polowa WP)

15 – Święto Zaśnięcia NMP. Pielgrzymka wiernych z Podkarpacia, Słowacji i Ukrainy na Święto Matki Bożej Kalwaryjskiej do cerkwi na Górze Zjawienia k. Kalwarii Pacławskiej

19 – Międzynarodowa Pielgrzymka Grekokatolików do Sanktuarium Maryjnego „Brama Miłosierdzia” w Jarosławiu

20 – Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich

26 – Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej

26-28 – Dni Dobrosąsiedztwa – spotkania pogranicza – Korczmin – Dni modlitw za pojednanie Polsko-Ukraińskie

WRZESIEŃ

1 – 78. Rocznica wybuchu II wojny światowej. Dzień Weterana – Msza św. w katedrze polowej WP

5 – Dzień Pamięci Żołnierza-Górnika – Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego

8-10 – Ogólnopolska pielgrzymka Harcerzy (ZHR) na Jasną Górę

10 – 140. Rocznica objawień i 50. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej w Gietrzwałdzie

10-16 – Tydzień Wychowania w Polsce

17 – Dzień Golgoty Wschodu – Rocznica agresji sowieckiej na Polskę; Światowy Dzień Sybiraka

17 – Dzień modlitw w intencji Środków Społecznego Przekazu

17 – Ogólnopolska pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

17 – Ogólnopolska pielgrzymka grekokatolików do Sanktuarium Matki Bożej w Białym Borze

17-24 – Narodowa pielgrzymka chorych niepełnosprawnych, kapelanów, medyków, wolontariuszy do Lourdes, z okazji 25. rocznicy Światowego Dnia Chorego

21-23 – Narodowy Kongres Trzeźwości – Warszawa, UKSW

23 – Poznańskie Forum Duszpasterskie

24 – Ogólnopolska pielgrzymka małżeństw i rodzin na Jasną Górę

PAŹDZIERNIK

15 – Dzień Papieski

15 – Dzień dziecka utraconego

19-22 – 4. Kongres Nowej Ewangelizacji w Polsce – Częstochowa

22 – Uroczystość odpustowa św. Jana Pawła II w Krakowie – Centrum Nie lękajcie się!

22 – Światowy Dzień Misyjny – zbiórka pieniężna na Papieskie Dzieła Misyjne

22-28 – Tydzień Misyjny

LISTOPAD

11 – Narodowe Święto Niepodległości (Msza św. z udziałem Wojska Polskiego i najwyższych władz państwowych w stołecznej Bazylice Św. Krzyża)

12 – Dzień solidarności z Kościołem prześladowanym

19 – Światowy Dzień Ubogich

26 – Ogólnoświatowy dzień pamięci ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie. Modlitwa za zmarłych w parafiach greckokatolickich na całym świecie

GRUDZIEŃ

4 – Dzień modlitw za bezrobotnych

10 – Dzień modlitw w intencji Kościoła na Wschodzie, zbiórka pieniężna do puszek na potrzeby Kościoła na Wschodzie

13 – Dzień modlitw za ofiary stanu wojennego

13 – Ogólnopolska zbiórka na cele misyjne Kościoła greckokatolickiego na wschodzie

KAI/SKEP

Powiązane zdjęcia:

Możesz również polubić…

Pasek dostępności