1% podatku 2017 dla Caritas

Jak co roku możesz sprawić, że 1% Twojego podatku dochodowego trafi nie do wspólnego worka podatkowego a bezpośrednio do ludzi potrzebujących pomocy.

Zaufaj nam! Zrobimy dobry użytek z Twoich pieniędzy. Przekaż swój 1% na Caritas Diecezji Pelplińskiej!

Pracujemy na rzecz najuboższych. Prowadzimy placówki pomocy otaczając opieką zaniedbane dzieci, ludzi bezdomnych, chorych, niedołężnych i umierających. Przez nasze punkty pomocy przewijają się tysiące ludzi.

Aby zadysponować na rzecz Caritas Diecezji Pelplińskiej kwotą jednego procenta swojego podatku dochodowego należy:
– znaleźć w formularzu PIT część zatytułowaną: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego”;
– wpisać pod odpowiednią pozycją numer KRS Caritas Diecezji Pelplińskiej – 0000252333;
– wpisać pod następną pozycją kwotę 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Jeśli chcesz przeznaczyć 1% na szczegółowy cel, należy w następnej części zeznania zatytułowanej „Informacje uzupełniające”:
– pod odpowiednią pozycją wskazać ten cel (może nim być np. działalność Parafialnego Zespołu Caritas w określonej parafii);
– pod następną pozycją przez postawienie krzyżyka wyrazić zgodę na przekazanie przez Urząd Skarbowy do Caritas Twojego imienia, nazwiska, adresu i wysokości przekazanej kwoty, co umożliwi nam zadysponowanie środkami na cel szczegółowy.

Również będąc emerytem możesz przekazać 1% podatku na rzecz Caritas Diecezji Pelplińskiej .
Otrzymanie z ZUS rozliczenia PIT nie oznacza, że Twój 1% podatku jest już zagospodarowany.
Na podstawie otrzymanego z ZUS dokumentu PIT-40 lub PIT-40A możesz samodzielnie przekazać 1% podatku.

Jak to zrobić?
– W formularzu PIT-37 (dostępny w urzędach Skarbowych lub na stronie internetowej: www.finanse.mf.gov.pl), w rubryce J. poz. 137 należy wpisać numer KRS Caritas Diecezji Pelplińskiej – 0000252333.
– Wypełniony formularz należy zawieźć lub przesłać pocztą do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca Państwa zamieszkania i rozliczania się.
– Można też poprosić o pomoc znajomych, rodzinę, przyjaciół, którzy mają doświadczenie w wypełnianiu formularzy PIT.

Aby zadeklarować przekazywanie 1% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego Emeryci i Renciści mogą skorzystać z druku PIT-OP.
Oświadczenie przeznaczone jest wyłącznie dla emerytów i rencistów. Składamy je w Urzędzie Skarbowym. Wystarczy wpisać swój PESEL, ROK – 2017, URZĄD SKARBOWY, do którego adresowane jest oświadczenie, swoje NAZWISKO, IMIĘ, DATĘ URODZENIA, NUMER KRS 0000252333 i złożyć podpis.

Powiązane zdjęcia:

Możesz również polubić…

Pasek dostępności