COVID19 – ŻÓŁTA STREFA – Obostrzenia – Nowe zasady od 10.10.2020r.

KOŚCIOŁY

1. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU!!!

2. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU!!!

WESELA, KOMUNIE, KONSOLACJE I INNE UROCZYSTOŚCI RODZINNE ORAZ PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE

Do 16.10.2020r. na uroczystościach rodzinnych może być do 100 osób. Natomiast od 17.10.2020r. – do 75 osób, z wyjątkiem obsługi.

Uczestnicy wesel, konsolacji (stypa) lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych mają obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU!!!

ZASŁANIANIE UST I NOSA!!!

Obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenie całego kraju – w przestrzeni publicznej:

1) w środkach transportu publicznego;

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

b) na terenie nieruchomości wspólnych,

c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

d) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);

3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU!!!

Źródło: www.gov.pl/obostrzenia

Powiązane zdjęcia:

Możesz również polubić…

Pasek dostępności