Wskazania Biskupa Pelplińskiego

 1. W dalszym ciągu obowiązują Wskazania Biskupa Pelplińskiego z dnia 2 września 2020r.
 2. Biskup diecezjalny potwierdził dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem, której udzielił w dniu 29 maja 2020r.
 3. Należy zachować zarządzenia władz państwowych, dotyczące liczby uczestników zgromadzenia oraz inne ograniczenia sanitarne. Na drzwiach wejściowych do kościoła oraz na stronie internetowej parafii należy umieścić wyraźną informację, dotyczącą ograniczenia liczby osób. Należy pamiętać o zabezpieczeniu wyjść ewakuacyjnych z kościoła, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Proboszczowie są zachęcani do organizowania transmisji Mszy Świętych oraz nabożeństw z parafii, aby wierni mogli trwać w łączności ze swoją wspólnotą. Transmisja powinna być na żywo bez jej archiwizowania.
 5. W związku z nowymi ograniczeniami sanitarnymi, proboszczowie parafii, w których w najbliższych tygodniach odbędzie się bierzmowanie, powinni zachować przepisy prawa i jednocześnie poprosić rodziców kandydatów do bierzmowania o pisemną deklarację, że są oni świadomi wszystkich ograniczeń wynikających z prawa i proszą biskupa o udzielenie bierzmowania ich dzieciom w wyznaczonym terminie.
 6. Ograniczenia sanitarne obowiązują również na cmentarzach, które należą do przestrzeni publicznej. W związku z powyższym:
  a. proboszczowie – podejmując decyzję o procesji na cmentarzu – muszą wziąć pod uwagę bezpieczeństwo wiernych oraz przepisy prawa kościelnego i państwowego (§28 ust.8 pkt.2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii: „zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa”);
  b. w przypadku wydania przez organy państwowe nowych przepisów sanitarnych ograniczających dostęp do cmentarzy należy zorganizować nabożeństwo w kościele, np. nieszpory za zmarłych, a od 2 listopada odmawiać różaniec za zmarłych;
  c. w związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Wspomnieniem Wiernych Zmarłych należy zachęcać parafian do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich, zarówno na dni przed Uroczystością Wszystkich Świętych jak i w jej oktawie.

Powiązane zdjęcia:

Możesz również polubić…

Pasek dostępności