BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

PROPOZYCJA WG KSIĘGI “OBRZĘDY BŁOGOSŁAWIEŃSTW”1)


1) Obrzędy błogosławieństw 2, Katowice 2010, s. 257nn.

Przed rozpoczęciem obrzędu można zaśpiewać pieśń wielkanocną, np. “Zwycięzca śmierci“.

AKLAMACJA WIELKANOCNA

  1. Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
    Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
    Wszyscy odpowiadają:
    Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

CZYTANIE

2. Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5,16-18:

Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie,
taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:


Mt 6,31-33:

Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie:
co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego
wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga
i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

3. Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim
zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy
z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy
Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz
i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

PO POSIŁKU

WERSET

Ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja.
Wszyscy:
Przy łamaniu chleba. Alleluja.

MODLITWA

Ojciec rodziny lub przewodniczący:
Módlmy się.
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak
dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie,
które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć
i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje
i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Na zakończenie można zaśpiewać pieśń wielkanocną, np. “Otrzyjcie już łzy płaczący“.

MODLITWA W FORMACIE PDF

Powiązane zdjęcia:

Możesz również polubić…

Pasek dostępności