OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU

Od 1 kwietnia 2021r. w podmiotach kościelnych podlegających władzy Biskupa Pelplińskiego – w tym w każdej parafii – ustanowiona jest osoba pierwszego kontaktu.

Od czerwca ubiegłego roku obowiązują w naszej diecezji „Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży”. Jednym z elementów budowania systemu prewencji jest powołanie w każdej parafii, szkole katolickiej, czy innej instytucji kościelnej tzw. osoby pierwszego kontaktu. W przypadku zauważania sygnałów krzywdzenia dziecka w środowisku kościelnym – poza obowiązkami wynikającymi z prawa państwowego – należy powiadomić Delegata Biskupa Pelplińskiego ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży lub zwrócić się do osoby pierwszego kontaktu. 

W naszej parafii jest nią Pani MAGDALENA ZIELKE

Numer telefonu: +48 507 112 397

Adres e-mail: zielke.m@gmail.com

Powiązane zdjęcia:

Pasek dostępności