XIV Dzień Papieski – 12 października 2014 – “Świętymi bądźcie”

 

Po raz czternasty w historii Kościoła w Polsce obchodzony będzie  tzw. „Dzień Papieski”. Tym razem  w niedzielę 12 października br. pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie!”.

Dzień Papieski obchodzony jest od 2001r. zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

Obchody te przebiegają w czterech wymiarach: intelektualnym, duchowym, artystycznym i charytatywnym.

 

Wymiar intelektualny
W całej Polsce organizowanych jest kilkadziesiąt seminariów naukowych i paneli dyskusyjnych, których tematem jest nauczanie Jana Pawła II. Mają one na celu przybliżyć wiernym treści nauczania Ojca Świętego i poszerzać wiedzę o Jego pontyfikacie.

Wymiar duchowy
Dzień Papieski jest przede wszystkim dniem duchowej łączności z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. We wszystkich parafiach całej Polski w niedzielę poprzedzającą Dzień Papieski odczytywany jest list pasterski Konferencji Episkopatu Polski. Odprawiane są Msze św., podczas których głoszone są homilie i katechezy poświęcone nauczaniu Jana Pawła II. W wielu parafiach odbywają się liczne nabożeństwa oraz nocne czuwania połączone z medytacją tekstów papieskich. Wieczorem o określonej godzinie we wszystkich diecezjach w kraju odbywają się uroczyste Apele modlitewne.

Wymiar artystyczny
W wigilię Dnia Papieskiego na Zamku Królewskim w Warszawie Fundacja wręcza jedne z  najbardziej prestiżowych nagród w Kościele Katolickim – nagrody TOTUS. Dniowi Papieskiemu towarzyszy także wiele innych dużych wydarzeń artystycznych zarówno o zasięgu lokalnym jak i ogólnopolskim. Zwieńczeniem jest Koncert Papieski na Placu Zamkowym w Warszawie. Dzień Papieski wykracza też poza granice Polski.

Wymiar charytatywny
Odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego do solidarności z ubogimi jest organizowana tego dnia publiczna zbiórka pieniędzy pod hasłem „Dzielmy się miłością”, w której corocznie udział bierze ponad 100 tys. wolontariuszy: ministrantów, harcerzy, młodzieży i dorosłych z różnych środowisk wchodzących w skład Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Dnia Papieskiego. Zebrane w ten sposób środki przeznaczone są na fundusz stypendialny Fundacji, która przyznaje stypendia najbardziej uzdolnionym gimnazjalistom, licealistom i studentom, pochodzącym z wiosek i małych miast. W ten sposób każdy może włączyć się w budowę „Żywego pomnika” Janowi Pawłowi II.

 
Akcja SMS’owa


Dopełnieniem zbiórki publicznej i w tym roku będzie akcja SMS-owa. Posiadacze telefonów komórkowych we wszystkich sieciach GSM będą mogli wysłać SMS i wesprzeć w ten sposób fundusz stypendialny Fundacji. Akcja będzie promowana w Telewizji Polskiej i w Polskim Radiu.

Powiązane zdjęcia:

Możesz również polubić…

Pasek dostępności