1 maja – Pierwszy piątek miesiąca

W dniu 1 maja obchodzimy pierwszy piątek miesiąca. Dniem tym rozpoczynamy również cykl nabożeństw majowych.

W kościele filialnym w Pogorzelicach spowiedź święta i msza odbędą się o godz. 17:00.

W kościele parafialnym w Leśnicach spowiedź święta i msza odbędą się o godz. 18:00.

Z uwagi na fakt, że piątek ten przypada w dniu Święta Pracy, decyzją biskupów przyznaje się w tym dniu dyspensę na spożywanie pokarmów mięsnych.

Pierwsze Piątki Miesiąca

“Odpowiadajcie Mu zatem miłością na miłość i nigdy nie zapominajcie o Tym, którego miłość do was pchnęła aż do śmierci”

św. Małgorzata Maria

Eucharystia – Sakrament Miłości – zajmuje istotne miejsce w kulcie Serca Jezusowego. “Masz w każdy pierwszy piątek miesiąca przyjmować Mnie w Komunii św.” – powiedział siostrze Małgorzacie Marii Jezus podczas trzeciego objawienia.

Trzeba tutaj przywołać też inne słowa Chrystusa wypowiedziane podczas tego samego objawienia. Były one gorzkie. Jezus, który bardzo umiłował ludzi, doznaje od nich tyle niewdzięczności i obojętności: “Sprawia mi to bardziej przykrą udrękę niż wszystko, co wycierpiałem w czasie mojej męki“. Zwracając się do Małgorzaty Marii, Pan mówił: “Ty przynajmniej spraw Mi tę radość i wynagradzaj mi ich niewdzięczność, o ile to uczynić zdołasz“. Właśnie takim wynagrodzeniem jest przyjmowanie Komunii św., która najściślej łączy człowieka z ofiarą Zbawiciela. Zgodnie z życzeniem Pana Jezusa, należy do niej przystępować często, a szczególnie w pierwsze piątki miesiąca.

Powiązane zdjęcia:

Możesz również polubić…

Pasek dostępności