List do biskupa i kardynała

Jak należy napisać w tytule, pisząc list do wysokiego hierarchy: czy Drogi Ekscelencjo!, czy Droga Ekscelencjo!, która wersja jest właściwa?

Zwracając się w mowie lub w piśmie do hierarchy Kościoła, używamy form następujących:
a. do biskupa i arcybiskupa w bezpośrednim kontakcie, tj. w mowie – Wasza Ekscelencjo (w sytuacjach uroczystych, ceremonialnych) lub Proszę księdza biskupa / Proszę księdza arcybiskupa. W adresie – Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Biskup [imię i nazwisko], Jego Ekscelencja Najdostojniejszy (lub Najczcigodniejszy) Ksiądz Arcybiskup [imię i nazwisko];
b. do kardynała w bezpośrednim kontakcie – Wasza Eminencjo (w sytuacjach jak wyżej) lub Proszę księdza kardynała. W adresie: Jego Eminencja Najdostojniejszy (lub Najczcigodniejszy) Ksiądz Kardynał.

Powiązane zdjęcia:

Możesz również polubić…

Pasek dostępności