Życzenia Księdza Proboszcza na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 2018 roku

Paschalne Święta Wielkanocne są wyjątkowym czasem dla nas wierzących w Chrystusa, który stał się barankiem ofiarnym.
Pascha – to Jezus, który powiedział: “Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem“. Słowa, które zdumiewają nas także dzisiaj.
Pascha to Jezus, który pokonuje śmierć.
Pascha to wezwanie, aby umarł w nas egoizm i aby narodziła się miłość.
Pascha jest więc zrozumieniem i miłosierdziem, przebaczeniem i cierpliwością, darem z siebie.
Pascha jest odrzuceniem kamienia obojętności, który zazdrośnie strzeże drogi do naszych serc.
Ofiara Chrystusa wyjednała nam usprawiedliwienie i otworzyła bramy Nieba.
Niech drogi życiowe prowadzą Was, Drodzy Parafianie, do źródła duchowego życia. Tym źródłem są sakramenty Kościoła. Chrystus Zmartwychwstały jest w nich obecny i dotyka naszych serc. Jako wspólnota parafialna wzrastajmy w Miłości Bożej udzielonej nam przez Chrystusa.
Wraz z Chrystusem zwycięża życie w każdym okruchu wiary, nadziei i miłości.
Wszystkim Parafianom, ich Rodzinom i Gościom życzę wielu łask duchowych, ale też tego co materialne i niezbędne do godnego życia. Niech Zmartwychwstały umacnia Wasze dobre pragnienia i pozwala je realizować.

+Ks. Proboszcz Robert Mikulski
Leśnice, dnia 1.04.2018r.

Powiązane zdjęcia:

Możesz również polubić…

Pasek dostępności