Program duszpasterski 2020/21: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, to tytuł programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na kolejny rok liturgiczny, który rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu. A jego mottem są słowa: “Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J. 6,32). Rok ten będzie drugim etapem trzyletniego programu duszpasterskiego pod hasłem: „Eucharystia daje życie”. Jego zasadniczym celem jest pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, rozumienia symboliki celebracji eucharystycznych i częstego uczestnictwa w nich.

„Program na pierwszy rok (przeżywany obecnie) trzyletniego cyklu był zaproszeniem wiernych do bardziej świadomego udziału w tajemnicy Eucharystii – wielkiej tajemnicy naszej wiary” – wyjaśnia abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji ds. Duszpasterstwa KEP, która jest odpowiedzialna za przygotowanie programu.

„W drugim roku realizacji programu (2020/21) będziemy chcieli skoncentrować się na sprawowaniu Eucharystii, stąd właśnie hasło: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”” – dodaje. „Chcemy pogłębić ars celebrandi, a więc to wszystko, co związane jest pięknem sprawowanej liturgii. Dlatego ważne także będzie usuwanie z przestrzeni sacrum Eucharystii tego, co desakralizuje, zaciemnia prawdę o niej” – wyjaśnia.

„Wielkie znaczenie – jak podkreśla – będzie miało również szerokie pogłębienie formacji liturgicznej samych kapłanów jak i osób zaangażowanych w parafialnych grupach służby liturgicznej”.

“Kościół w Polsce powinien zrobić wszytko, aby Eucharystia – liturgiczne zgromadzenie wokół Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego – stawało się dla jej uczestników doświadczeniem wiary i rzeczywiście było spotkaniem z Osobą samego Chrystusa. Tego zadania nie jesteśmy w stanie zrealizować bez osobistej wiary i wiary wspólnoty Kościoła, która celebruje Eucharystię zgodnie ustalonymi normami, wyrażonymi chociażby we Ogólnym wprowadzeniu do mszału rzymskiego” – podsumowuje metropolita katowicki.

Abp Skworc pytany o inspiracje dotyczące programu wskazuje na nauczanie Benedykta XVI, a zwłaszcza na jego adhortację apostolską „Sacramentum caritatis”, z której przejęto metodologię oraz klucz tematyczny dla aktualnego programu. Przypomina też słynny list Jana Pawła II o świętowaniu Niedzieli. Zauważa, że niedzielna Eucharystia jest najważniejszym wydarzeniem w każdej parafii i dlatego też tak ważna jest formowanie świadomości wiernych o potrzebie świętowania niedzieli jako “Dnia Pańskiego”, a nie tylko czasu wypoczynku i oderwania od innych zajęć.

W ostatnich dniach nakładem Instytutu Gość Media ukazały się materiały dotyczące programu duszpasterskiego „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, w formie czterech odrębnych książeczek, o ciekawej, dopracowanej formie graficznej.

„Zeszyt teologiczno-pastoralny” zawiera dobrze opracowany schemat programu duszpasterskiego oraz liczne opracowania teologiczne dotyczące Eucharystii i jej przeżywania we wspólnocie Kościoła. „Zeszyt liturgiczny” zawiera propozycje różnych nabożeństw, adoracji oraz komentarzy liturgicznych. „Zeszyt homiletyczny” zawiera propozycje homilii poświęconych Eucharystii na cały rok liturgiczny. ”Zeszyt katechetyczny” skoncentrowany jest na katechezach głownie dla dorosłych, m.in. członków parafialnych rad duszpasterskich. Osobne miejsce zajmują w nim katechezy dla dzieci pierwszokomunijnych.

Cykl ten wieńczy „Zeszyt maryjny” prezentujący homilie na święta i uroczystości maryjne, ale skoncentrowane wokół wątku eucharystycznego, jak i konferencje maryjne na pierwsze soboty każdego miesiąca. Są też rozważania różańcowe opracowane w związku ze zbliżającą się beatyfikacją, jako „Różaniec z kard. Stefanem Wyszyńskim”.

Zeszyty z programem duszpasterskim otrzymają jutro wszyscy polscy biskupi zgromadzeni na 386. Zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze. Tak jak w poprzednich latach, otrzymają je też wszystkie parafie w Polsce.

Przy powstawaniu programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce zaangażowane są teologiczne środowiska naukowe KUL, warszawskiego UKSW, krakowskiego Uniwersytetu Jana Pawła II, Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego i inne. Prace wspierane są także przez instytucje zajmujące się popularyzowaniem liturgii (m.in. Dominikański Ośrodek Liturgiczny). Ważną grupą uczestniczącą w kształtowaniu programu są też dyrektorzy wydziałów duszpasterskich poszczególnych diecezji.

Powiązane zdjęcia:

Możesz również polubić…

Pasek dostępności