Odnowienie przysięgi małżeńskiej

TREŚĆ ODNOWIENIA PRZYRZECZEŃ MAŁŻEŃSKICH

Po homilii poruszającej zagadnienie sakramentalności małżeństwa Ksiądz rozpoczyna:

“Drodzy Małżonkowie! Przed laty zawarliście przed Bogiem sakramentalny związek małżeński, łącząc się ze sobą w Chrystusie na całe życie. Wtedy ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci. Dzisiaj zapraszam Was do ponowienia tego ślubowania. Jak w dniu ślubu, wezwijmy teraz pomocy Ducha Świętego”.

Hymn do Ducha Świętego

Kapłan: “Drodzy Małżonkowie, na znak miłości i szacunku, podajcie sobie prawe dłonie. Spójrzcie sobie w oczy i kolejno powtarzajcie:”

Kapłan: “Najpierw mówią mężowie:”

“Żono – mając Boga w sercu w obecności naszej rodziny i całego Kościoła ponawiam wobec Ciebie swoje śluby małżeńskie i obiecuję dołożyć starań, aby w naszym życiu rodzinnym przebywał Chrystus: ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci, tak mi dopomóż Panie Boże wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci.

Kapłan: “Teraz powtarzają żony:”

“Mężu – mając Boga w sercu w obecności naszej rodziny i całego Kościoła ponawiam wobec Ciebie swoje śluby małżeńskie i obiecuję dołożyć starań, aby w naszym życiu rodzinnym przebywał Chrystus: ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci, tak mi dopomóż Panie Boże wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci.

Kapłan: “Dobry Boże, pobłogosław + i uświęć Twoje dzieci, złączone sakramentalnym węzłem małżeńskim. Mocą Ducha Świętego uzdalniaj tych małżonków do wzajemnej miłości i życia w duchu przebaczenia. Niech będą świadkami Twojej dobroci względem swoich dzieci i całego Kościoła. Amen”

 

DIALOG RODZINNY

(w imieniu mężczyzn czyta przedstawiciel)

“- Dziękuję Ci kochanie, że jesteś.
– Dziękuję, za Twoją pracę w domu, za pranie, gotowanie i sprzątanie- za troskę, jaką wkładasz by nasz dom był oazą pokoju, radości i miłości.
– Dziękuję Ci za nasze dzieci, za te nieprzespane noce, kiedy były małe i potrzebowały Twojej ciągłej obecności i gdy są duże i doradzasz im jak żyć.
– Dziękuję, że dajesz tyle ciepła i miłości mi i dzieciom często kosztem swoich własnych potrzeb.
– Całując Twoją dłoń chcę Ciebie przeprosić za wszystko zło, za mój egoizm, nerwy i niepotrzebne kłótnie.
– Przepraszam za samotne wieczory, ciche dni, za Twoje łzy.
– Za późne czasem nietrzeźwe powroty do domu.
– Chcę cię przeprosić za może zbyt małe zaangażowanie w wychowanie naszych dzieci.
– Kocham Cię i dlatego postaram się być lepszym, czulszym, wrażliwszym i spokojniejszym mężem i ojcem”.

(w imieniu kobiet mówi przedstawicielka)

“- Drogi mężu. Dobrze, że jesteś, że trwasz przy mnie i wspierasz, dziękuję za Twój męski punkt widzenia.
– Dziękuję za Twoją pracę, za troskę o nasz byt.
– Dziękuję, że czuję się kochana, gdy na mnie patrzysz, za każdy czuły gest i słowo.
– Dziękuje za dzieci, które dają mi tyle radości.
– Chcę Cię jednocześnie przeprosić za moje zmiany nastrojów, wszystkie humorki i wybuchy gniewu.
– Przepraszam za potok niepotrzebnych czasem wulgarnych słów.
– Przepraszam za niechęć, za to, co było niepotrzebne, niewłaściwe i złe.
– Postaram się być łagodniejsza, czulsza i nie czepiać się drobiazgów.
– Kocham Cię – będzie nam wszystkim się lepiej wtedy żyć.  
Kapłan: “Jeszcze kilka słów od dzieci:”

(w imieniu dzieci mówi przedstawiciel)

“- Drodzy rodzice, dziękujemy wam za waszą miłość, dzięki której możemy patrzeć na świat.
– Dziękujemy za każdą chwilę, którą spędzamy wspólnie, za śniadania, jazdę na rowerze i wieczorny film.
– Za Wasz wysiłek włożony w nasze wychowanie.
– Za zaszczepienie w nas wiary i prowadzenie do Boga, który jest źródłem wszelkiej miłości i dobroci.
– Kochamy was i przepraszamy za wszystkie smutki i kłopoty, które Wam dostarczamy. Za nieposłuszeństwo i brzydkie słowa, za brudny pokój i jedynki w szkole.
– Dziś mamy okazję być świadkami waszych małżeńskich ślubowań dlatego chcemy Wam okazać swoją wdzięczność, przyjaźń i przywiązanie.
– Chcemy Wam życzyć błogosławieństwa Bożego w waszej pracy zawodowej, rodzinnej i wychowawczej.
– Niech Bóg obdarzy Was długim życiem w zdrowiu i pomyślności.
– Prosimy abyście byli żywym przykładem wiary w Boga. Żyjcie zgodnie, pracujcie uczciwie, kochajcie się szczerze – abyśmy mogli wzorować się na Waszym życiu.
– Szczęść Wam Boże”

 

 

DIALOG RODZINNY (wersja krótsza)

“Dziękuję Ci kochanie, że przy mnie jesteś. Że czuję się kochana każdego dnia kiedy rano dajesz mi całusa na dzień dobry i wieczorem przed zaśnięciem. Dziękuję ci że za to, że już tak długo jesteś ze mną i mogę dzielić się z tobą swoimi radościami i bolączkami. Dziękuję ci za to że trwasz przy mnie kiedy mam gorsze dni, kiedy przychodzi szarość codzienności i kłopoty z zaakceptowaniem teraźniejszości. Dziękuję, że mnie przytulasz kiedy jestem nieznośna i humorzasta. Za to, że mnie nie odtrącasz kiedy mówię ci przykre słowa. Kocham Cię i przepraszam za wszystko zło, którym Cię zraniłam.
Twoja żona”.

“Witaj Kochanie. Tak rzadko ci mówię, że Cię kocham a to przecież prawda. Dziękuję, że zgodziłaś się być ze mną i wspólnie przejść przez  życie. Dajesz mi tyle radości i szczęścia. Doceniam Twoje zaangażowanie w nasz dom i wychowanie dzieci. Wytrzymujesz moje nałogi i czasem karygodne zachowanie. Przemilczysz moje narzekania i uzdrawiasz nasze relacje. Utrzymujesz naszą rodzinę a atmosferze miłości i pokoju. Dziękuję ci za to, że trwasz przy mnie.
Twój mąż”.

MODLITWA WIERNYCH 1

Ksiądz: “Z ufnością skierujmy ku Bogu nasze modlitwy i serca:
1. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, aby ukazywał małżonkom drogę, dzięki której wspólnie osiągną radość i miłość oraz przezwyciężą trudności codziennego życia. Ciebie prosimy…
2. Za małżonków z naszej parafii, aby w ich rodzinach panowała zgoda i zrozumienie oraz aby na ich stołach nigdy nie zabrakło chleba. Ciebie prosimy…
3. Za małżeństwa przeżywające kryzys, aby miłosierny Bóg uzdrawiał  ich z egoizmu i uzdalniał do wzajemnego przebaczenia. Ciebie prosimy…
4. Za osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, aby Bóg udzielał im potrzebnych łask. Ciebie prosimy…
5. Za rządzących naszym krajem, aby uchwalając ustawy nie naruszali religijnych i kulturowych zasad życia rodzinnego. Ciebie prosimy…”
6. Za zmarłych współmałżonków i innych zmarłych nam bliskich, aby miłosierny Bóg przyjął ich do swojego Królestwa. Ciebie prosimy…
7. Za nas tu obecnych abyśmy zawsze z miłością i odpowiedzialnością przyjmowali dar życia. Ciebie prosimy…
Boże, Ty prowadziłeś po dragach ziemskiego życia Maryję i Józefa. Kieruj również nami, abyśmy zdążali do Twojego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

MODLITWA WIERNYCH 2

Ksiądz: “Z ufnością skierujmy ku Bogu nasze modlitwy i serca:
1. Za Ojca Świętego Franciszka, aby pobudzał małżonków do trwania w ofiarnej i wiernej, zdolnej do poświęceń i wyrzeczeń miłości oraz utwierdzał o wiecznej wartości sakramentalnego węzła małżeńskiego. Ciebie prosimy…
2. Za małżonków z naszej parafii, aby każdy ich czyn w codziennym życiu podyktowany był bezwarunkową miłością czerpaną ze wzoru miłości Chrystusa. Ciebie prosimy…
3. Za małżeństwa przeżywające kryzys, aby miłosierny Bóg uzdrowił ich wzajemnie zadane rany, uzdolnił do przebaczenia i przemienił ich cierpienie w źródło łask i błogosławieństwa. Ciebie prosimy…
4. Za osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, aby pomimo trudności starały się budować swe życie na fundamencie wiary, nadziei i miłości.  Ciebie prosimy…
5. Za rządzących naszym krajem, aby uchwalane przez nich ustawy służyły ochronie życia od chwili poczęcia, aż do naturalnej śmierci i sprzyjały rozwojowi życia małżeńskiego i rodzinnego. Ciebie prosimy…
6. Za zmarłych współmałżonków i innych zmarłych nam bliskich, aby miłosierny Bóg przyjął ich do swojego Królestwa. Ciebie prosimy…
7. Za nas tu obecnych, abyśmy zawsze z miłością i odpowiedzialnością przyjmowali zadania wpisane w powołanie do życia małżeńskiego. Ciebie prosimy…
Boże, Ty prowadziłeś po dragach ziemskiego życia Maryję i Józefa. Kieruj również nami, abyśmy zdążali do Twojego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Powiązane zdjęcia:

Możesz również polubić…

Pasek dostępności