10. rocznica sakry Biskupa Ryszarda Kasyny

KOMUNIKAT WIKARIUSZA GENERALNEGO

Wielki Czwartek to dla kapłanów okazja do podziękowania za dar powołania i posługi, sposobność do odnowienia przyrzeczeń kapłańskich i wyrażenia więzi z biskupem diecezjalnym i innymi prezbiterami. Natomiast dla sióstr i braci zakonnych oraz wiernych świeckich to możliwość dziękczynienia za dar kapłaństwa.

W tym roku w Wielki Czwartek przypada 10. rocznica sakry biskupiej ks. bpa Ryszarda Kasyny, naszego biskupa diecezjalnego. Zatem Msza Krzyżma (Bazylika Katedralna w Pelplinie, godz. 10.00), w rocznicę sakry i przeddzień imienin bpa Ryszarda, będzie również diecezjalnym dziękczynieniem za posługę naszego biskupa oraz sposobnością do wyrażenia naszej życzliwości, złożenia życzeń i modlitwy o dalsze błogosławieństwo dla Księdza Biskupa.

Zachęcam kapłanów, siostry i braci zakonnych oraz wiernych świeckich do licznego udziału we Mszy Krzyżma oraz do modlitwy w intencji ks. bpa Ryszarda. Proszę, aby kapłani tak zorganizowali obchody Triduum Paschalnego, by wszyscy mogli uczestniczyć we Mszy Krzyżma.

+ bp Wiesław Śmigiel

(http://www.diecezja-pelplin.pl/15-aktualnosci/753-10-rocznica-sakry-biskupa-ryszarda-kasyny-komunikat-wikariusza-generalnego)

Wasza Ekscelencjo, Najczcigodniejszy Księże Biskupie!

W imieniu całej wspólnoty wiernych parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Leśnicach mamy zaszczyt złożyć Waszej Ekscelencji z serca płynące gratulacje z okazji 10. rocznicy sakry biskupiej i nadchodzących imienin.

Pragniemy wyrazić wielką wdzięczność za troskę i opiekę, jaką Wasza Ekscelencja otacza naszą diecezję, dekanat i parafię. Dzięki staraniom i trosce Czcigodnego Księdza Biskupa mogą się one dalej rozwijać i czynnie włączać się w dzieło nowej ewangelizacji.

Dziękujemy za wszystkie lata i chwile wspólnie przeżywane, a także za dalszą życzliwość i obecność w najważniejszych dla Naszej diecezji chwilach.

Do gratulacji dołączamy serdeczne życzenia zdrowia i wielu sił do dalszego pełnienia duszpasterskiej służby, którą Dostojny Jubilat zawsze podejmował z optymizmem i ufnością Bogu, realizując swoje zawołanie biskupie: In Veritate Et Caritate!

Wdzięczni za dotychczasową posługę pasterską, my ze swojej strony pragniemy Cię zapewnić, Drogi Księże Biskupie, o przepełnionej wdzięcznością pamięci i modlitwie w Naszych kościołach, nie tylko w dniu Twego jakże pięknego jubileuszu, ale również na co dzień.

Ze swojej strony pragnę prosić wszystkich parafian o modlitwę w intencji Czcigodnego Księdza Biskupa.

Z wyrazami głębokiego szacunku

ks. Antoni Firmanty wraz z parafianami

Proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Leśnicach
Leśnice, 29 marca 2015 roku

Powiązane zdjęcia:

Możesz również polubić…

Pasek dostępności