Wielki Tydzień – przeżyjmu ten okres z Jezusem Chrystusem

Poniżej przedstawiamy terminarz Mszy Świętych w rozpoczętym dzisiaj Wielkim Tygodniu.

30 marca – WIELKI PONIEDZIAŁEK

Msza Św. w kościele parafialnym w Leśnicach – godz. 18:00

 

31 marca – WIELKI WTOREK

Msza Św. w kościele parafialnym w Leśnicach – godz. 18:00

 

1 kwietnia – WIELKA ŚRODA

Msza Św. w kościele parafialnym w Leśnicach – godz. 18:00

Odwiedziny chorych – od godz. 10:00

 

2 kwietnia – WIELKI CZWARTEK

Msza Św. w kościele parafialnym w Leśnicach – godz. 19:00

Uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej – Początek trzydniowego Triduum Pachalnego na pamiątkę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Sprawowana jest na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Jezus Chrystus ustanowił w obecności swoich apostołów sakrament Eucharystii oraz sakrament kapłaństwa. W trakcie mszy śpiewany jest hymn „Chwała na wysokości“, któremu towarzyszy bicie wszystkich dzwonów i gongów w kościele. Po jego zakończeniu, aż do mszy Wigilii Paschalnej odprawianej w Wielką Sobotę wieczorem, zamiast stalowych gongów i dzwonów stosowane są drewniane kołatki. Na zakończenie mszy Najświętszy Sakrament przenoszony jest do kaplicy symbolizującej więzienie, do którego wtrącony został Chrystus po Ostatniej Wieczerzy.

 

3 kwietnia – WIELKI PIĄTEK

Msza Św. w kościele filialnym w Pogorzelicach – godz. 17:00

Msza Św. w kościele parafialnym w Leśnicach – godz. 19:00

Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego charakteryzującym się zadumą nad męką i śmiercią Chrystusa, skupieniem, powagą, wzmożoną pobożnością i gorliwością praktyk religijnych. Jest to jeden z dwóch dni w roku (drugim jest Popielec), w których obowiązuje post ścisły polegający na powstrzymaniu się od spożywania mięsa i pokarmów mięsnych oraz ograniczeniu liczby posiłków. W Wielki Piątek w kościołach katolickich odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej, często przed Liturgią Męki Pańskiej. W rzymskim Koloseum droga krzyżowa odprawiana jest pod przewodnictwem papieża, który tradycyjnie podczas niej niesie drewniany krzyż.

Liturgia Męki Pańskiej
Wielki Piątek jest jedynym dniem w roku, w którym nie sprawuje się Eucharystii. W tym dniu sprawowana jest Liturgia Męki Pańskiej, która umożliwia wiernym przyjęcie Komunii Świętej. Wielkopiątkowa liturgia jako pamiątka zwycięstwa odniesionego przez umęczonego i ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa, charakteryzuje się zwyczajem używania szat liturgicznych w kolorze czerwonym symbolizujących miłość zwyciężającą na krzyżu, brakiem instrumentów muzycznych i dzwonków (w ich miejsce stosowane są drewniane kołatki), jak również nie ma pieśni na wejście. Na początku liturgii w chwili ciszy i skupienia celebrans leży krzyżem przed ołtarzem, a wokół niego zgromadzeni wierni klęczą. Po modlitwie wstępnej następuje Liturgia Słowa Bożego, w której skład wchodzą dwa czytania, psalm oraz opis Męki Pańskiej z Ewangelii św. Jana. Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest Adoracja Krzyża, podczas której kapłani, służba liturgiczna oraz wierni składają pocałunek na figurze Jezusa zawieszonej na krzyżu. Po niej następuje Komunia Święta, a po jej zakończeniu Jezus pod postacią eucharystyczną zostaje przeniesiony do specjalnie przygotowanej kaplicy adoracji – symbolizującej Grób Pański. W wielu kościołach rozpoczyna się wówczas całonocna adoracja przy Grobie Pańskim, podczas której śpiewane są Gorzkie Żale i trwa czuwanie.

Zapraszamy wszystkich parafian przez całą noc do adorowania Grobu Pańskiego w obu naszych kościołach.

 

4 kwietnia – WIELKA SOBOTA

Święcenie pokarmów:

Dziechlino – godz. 10:15

Pogorzelice – godz. 10:30

Leśnice – godz. 10:45

Msza Św. Wigilii Paschalnej z procesją rezurekcyjną w kościele parafialnym w Leśnicach – godz. 22:00

Obrzęd święcenia pokarmów
Tradycyjnie w Wielką Sobotę dokonywany jest obrzęd poświęcenia pokarmów spożywanych następnie podczas śniadania w Niedzielę Wielkanocną. Pokarmy przynoszone są najczęściej w wiklinowych koszykach nierzadko przyozdobionych wstążkami, kwiatami i białymi, koronkowymi serwetkami. Wśród święconki nie może zabraknąć chleba – na pamiątkę cudownego rozmnożenia chleba dokonanego przez Chrystusa na pustyni w celu nakarmienia słuchających go tłumów, jaj (najczęściej kurzych) – symbolizujących nowe życie, mięsa – na pamiątkę baranka paschalnego spożywanego przez Chrystusa podczas uczty w wieczerniku w Wielki Czwartek.

Wielka sobota, to ostatni dzień Wielkiego Tygodnia, a zarazem trzeci i ostatni dzień Triduum Paschalnego, tuż przed Niedzielą Wielkanocną. Dzień ten jest dniem wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chrystusa. Przez cały dzień trwa adoracja Najświętszego Sakramentu w przygotowanej specjalnie na tę okazję kaplicy symbolizującej Grób Chrystusa. Tradycyjnie przy Grobie Pańskim czuwają ministranci, harcerze, a niekiedy również strażacy. W Wielką Sobotę, podobnie jak w Wielki Piątek, nie są odprawiane msze św. Co prawda, po zapadnięciu zmroku odprawiana jest msza Wigilii Paschalnej, ale należy już ona do obchodów Niedzieli Wielkanocnej.

Msza Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna się w Wielką Sobotę wieczorem, po zachodzie słońca, jest najważniejszą Eucharystią w całym roku liturgicznym. To właśnie podczas Wigilii Paschalnej po raz pierwszy śpiewamy uroczyste „Alleluja” i zaczynamy świętować Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Chociaż ta Msza św. rozpoczyna się w sobotę wieczorem, to jednak jest ona już Mszą św. niedzielną – Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

W tradycji polskiej utarł się zwyczaj, że dopiero procesja rezurekcyjna oznacza Zmartwychwstanie Chrystusa. Kościół zachęca jednak do tego, aby nie rozdzielać tych dwóch wydarzeń – Wigilii Paschalnej i Rezurekcji, gdyż są one ze sobą ściśle związane, stanowią pewną jedność.

Chcąc podkreślić ogromne znaczenie Wigilii Paschalnej łączymy ją w tym roku z procesją rezurekcyjną. Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczniemy w Wielką Sobotę o godz. 22 i na zakończenie Mszy św. odbędzie się uroczysta procesja rezurekcyjna.

Odprawiając procesję na zakończenie Wigilii Paschalnej opuszcza się kończące mszę pozdrowienie, błogosławieństwo i formułę pożegnania wiernych. Na zakończenie modlitwy po Komunii kapłan w towarzystwie asysty przenosi Najświętszy Sakrament do kaplicy adoracji zwanej na tę okazję Grobem Pańskim. Następnie kapłan bierze monstrancję i wyrusza procesja ze śpiewem “Wesoły nam dzień…” lub “Chrystus zmartwychwstan jest“. Procesja okrąża kościół jeden lub trzy razy. Po powrocie do kościoła ustawia się krzyż i figurę Zmartwychwstałego obok ołtarza, a kapłan intonuje śpiew “Te Deum“. Na zakończenie wykonuje się wielkanocną antyfonę do Najświętszej Maryi Panny – “Raduj się nieba Królowo“.

Zachęcamy parafian do udziału w tej ważnej i uroczystej liturgii, jaką jest Wigilia Paschalna.

 

5 kwietnia – NIEDZIELA WIELKANOCY ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Msza Św. z procesją rezurekcyjną w kościele filialnym w Pogorzelicach – godz. 8:00

Msza Św. w kościele parafialnym w Leśnicach – godz. 12:00

Jeśli odprawia się procesję rezurekcyjną rano, to po zakończeniu Wigilii Paschalnej wystawia się Najświętszy Sakrament w celu adoracji. Monstrancja na ten czas nie jest ozdobiona welonem. W czasie adoracji nie śpiewa się pieśni ku czci Męki Pańskiej, można adorować w ciszy lub śpiewać pieśni wielkanocne i eucharystyczne. Dopuszcza się także odmawianie chwalebnej części różańca. O oznaczonej godzinie kapłan wraz z asystą udaje się do Grobu Pańskiego, a wierni mogą śpiewać antyfonę na wejście lub inną pieśń na cześć Chrystusa Zmartwychwstałego.

Po krótkiej adoracji i okadzeniu następuje pouczenie, jak w przypadku procesji na zakończenie Wigilii Paschalnej, i wyrusza procesja okrążająca kościół raz lub trzy razy. Po powrocie ustawia się krzyż i figurę Zmartwychwstałego obok ołtarza, a monstrancję na ołtarzu. Gdy wierni wrócą do kościoła śpiewa się “Przez Twoje święte zmartwychwstanie” albo “Przed tak wielkim Sakramentem“.

Najświętszy Sakrament chowa się do tabernakulum. We mszy następującej bezpośrednio po procesji nie wykonuje się śpiewu na wejście, opuszcza się także akt pokuty i “Panie, zmiłuj się nad nami“. Po krótkim wprowadzeniu do mszy śpiewa się “Chwała na wysokości Bogu“. “Te Deum” wykonuje się po Komunii.

 

6 kwietnia – PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY

Msze Św. w Naszej parafii – jak w każdą niedzielę.

 

Powiązane zdjęcia:

Możesz również polubić…

Pasek dostępności