CZERWONA STREFA – OBOSTRZENIA – NOWE ZASADY od 7.11.2020r.

POWIAT LĘBORSKI – STREFA CZERWONA

W kościele w Leśnicach podczas nabożeństw powinno uczestniczyć jednorazowo max. 14 osób.

W kościele w Pogorzelicach podczas nabożeństw powinno uczestniczyć jednorazowo max. 27 osób.

KOŚCIOŁY

STREFA CZERWONA

Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych obowiązuje limit – 1 osoba na 15 m2 przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Nowe zasady obowiązują od 7 listopada do 29 listopada 2020r.

Do 6 listopada obowiązują dotychczasowe ograniczenia.

Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych obowiązuje limit 1 osoba na 7 m2 przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.

WESELA, KOMUNIE, KONSOLACJE I INNE UROCZYSTOŚCI RODZINNE PRAZ PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE

STREFA CZERWONA

Obowiązuje zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesel, konsolacji i innych).

Obowiązuje do: 29 listopada

 ZASŁANIANIE UST I NOSA

STREFA CZERWONA

Obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej w całym kraju.

PRZEMIESZCZANIE SIĘ OSÓB

STREFA CZERWONA

  • Dzieci i młodzież do 16. roku życia

W godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku istnieje dzieci i młodzież do 16. roku życia musi przemieszczać się pod opieką rodzica lub opiekuna.

Obowiązuje do: 29 listopada

  • Seniorzy

Seniorze, zostań w domu! Apelujemy o ograniczenie przemieszczania się seniorów – zwłaszcza osób po 70. roku życia. Wyjątkiem są sytuacje związane z: 
– wykonywaniem czynności zawodowych, 
– zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, 
– sprawowaniem lub uczestniczeniem w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych. 

Źródło: www.gov.pl/obostrzenia

Powiązane zdjęcia:

Możesz również polubić…

Pasek dostępności