WSKAZANIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO DOTYCZĄCE CELEBRACJI WIELKIEGO TYGODNIA AD 2021

 1. W Wielki Czwartek należy opuścić obrzęd obmycia nóg.
 2. W Wielki Piątek w modlitwie wiernych należy dodać jako przedostatnie wezwanie o ustanie epidemii.
 3. Akt adoracji Krzyża przez pocałunek należy ograniczyć wyłącznie do celebransa liturgii wielkopiątkowej. Pozostali uczestnicy wspólnie oddają cześć Krzyżowi przez podejście i ukłon lub przyklęknięcie.
 4. Na zakończenie liturgii wielkopiątkowej przed wystawionym Najświętszym Sakramentem śpiewa się suplikacje.
 5. Przy Grobie Pańskim należy umieścić informację, że cześć Krzyżowi oddawana jest wyłącznie przez ukłon lub przyklęknięcie. 
 6. W Wielką Sobotę w parafiach błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny powinno odbywać się ze szczególnym uwzględnieniem obostrzeń sanitarnych.
 7. Pozostałe obrzędy należy celebrować zgodnie z przepisami liturgicznymi,  przestrzegając zarządzeń władz państwowych dotyczących liczby uczestników zgromadzenia oraz innych ograniczeń sanitarnych. Na drzwiach wejściowych do kościoła należy umieścić wyraźną informację dotyczącą ograniczenia liczby osób. Taką informację należy również umieścić na stronie internetowej parafii.
  Należy pamiętać o zabezpieczeniu wyjść ewakuacyjnych z kościoła, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Przed sprawowaniem liturgii należy dokładnie umyć ręce oraz zdezynfekować je w zakrystii. Zaleca się używanie wyłącznie ręczników jednorazowych – papierowych. Kapłani dezynfekują również ręce przed udzielaniem Komunii świętej oraz po. Wszyscy posługujący – w tym kapłani z wyjątkiem głównego celebransa – w czasie liturgii mają zasłonięte usta i nos.
 9. Proboszczowie są zachęcani do organizowania transmisji Mszy Świętych oraz nabożeństw z parafii, aby wierni mogli trwać w łączności ze swoją wspólnotą. Transmisja powinna być na żywo bez jej archiwizowania.

Na czas owocnego przeżywania misteriów Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana z serca błogosławię.                                                

+ Ryszard Kasyna

Biskup Pelpliński

Powiązane zdjęcia:

Możesz również polubić…

Pasek dostępności