Biblia w każdej rodzinie

5 X 2014 – Rozważanie przed modlitwą “Anioł Pański”

Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Eucharystią koncelebrowaną w Bazylice św. Piotra rozpoczęliśmy Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Ojcowie synodalni, przybyli z całego świata, będą wraz ze mną przeżywali dwa intensywne tygodnie słuchania i dialogu, inspirowane modlitwą, na temat: “Wyzwania duszpasterskie dotyczące rodziny w kontekście nowej ewangelizacji”.

Słowo Boże przedstawia dzisiaj obraz winnicy jako symbolu ludu, który wybrał sobie Pan. Podobnie jak winnica, lud wymaga wiele troski, wymaga cierpliwej i wiernej miłości. Tak postępuje Bóg z nami i tak też mamy postępować my, pasterze. Również zatroszczenie się o rodzinę jest sposobem pracy w winnicy Pańskiej, aby wydała owoce królestwa Bożego (Mt 21, 33-43).

Jednak aby rodzina mogła dobrze się rozwijać, z ufnością i nadzieją, musi być karmiona Słowem Bożym. Dlatego dobrze się składa, że właśnie dzisiaj nasi bracia pauliści postanowili hojnie rozdawać Biblię tutaj, na placu, i w wielu innych miejscach. Dziękujemy naszym braciom paulistom! Czynią to z okazji 100. rocznicy swego założenia przez bł. Jakuba Alberione – wielkiego apostoła przekazu. Tak więc dzisiaj, gdy rozpoczyna się Synod poświęcony rodzinie, dzięki pomocy paulistów możemy powiedzieć: Biblia w każdej rodzinie! “Ależ, Ojcze, my już mamy ich dwie, trzy…”. A gdzie je schowaliście? Biblia jest nie po to, aby ją położyć na półce, ale żeby mieć ją pod ręką, aby czytać ją często, codziennie, zarówno indywidualnie, jak i wspólnie, mąż z żoną, rodzice z dziećmi, może wieczorem, szczególnie w niedzielę. Dzięki temu rodzina wzrasta, pielgrzymuje ze światłem i z mocą Słowa Bożego!

Oto Biblia [pokazał Biblię], którą dadzą wam bracia pauliści: jedną dla każdej rodziny. Ale uważajcie, nie próbujcie oszukiwać: bierzcie ją jedną ręką, a nie dwoma – jedną ręką, żeby zanieść ją do domu!

Zachęcam wszystkich do wspierania prac Synodu modlitwą, przyzywając macierzyńskiego wstawiennictwa Maryi Panny. W tej chwili łączymy się duchowo z tymi, którzy w sanktuarium w Pompejach zanoszą tradycyjną “Suplikację” do Matki Bożej Różańcowej. Niech Ona wyjedna pokój rodzinom i całemu światu!

Po modlitwie maryjnej Ojciec Święty powiedział m.in.:

Drodzy Bracia i Siostry!

Wczoraj w Stanach Zjednoczonych została ogłoszona błogosławioną s. Maria Teresa Demjanovich ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św.Elżbiety. Dziękujemy Bogu za tę wierną uczennicę Chrystusa, która prowadziła intensywne życie duchowe.

Dzisiaj we Włoszech obchodzony jest Dzień Znoszenia Barier Architektonicznych. Chcę dodać otuchy tym, którzy działają na rzecz zapewnienia równych szans życiowych wszystkim, niezależnie od stanu fizycznego danej osoby. Ufam, że instytucje i poszczególni obywatele będą coraz bardziej uwrażliwieni na ten ważny cel społeczny. (…)

Witam pielgrzymów, którzy przybyli na rowerach z okolic Mediolanu, aby upamiętnić św. Joannę Berettę Mollę, świętą matkę rodziny, świadka Ewangelii życia, i zachęcam ich do dalszych inicjatyw solidarności na rzecz osób słabszych.

Proszę, nie zapomnijcie modlić się w intencji Synodu, módlcie się do Matki Bożej, aby opiekowała się tym zgromadzeniem synodalnym. Wszystkim życzę dobrej niedzieli. Módlcie się za mnie. Dobrego obiadu i do widzenia!

Papież Franciszek

III Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów poświęcone rodzinie 5-19.X.2014 r.
Copyright © by L’Osservatore Romano (10/2014) and Polish Bishops Conference

Powiązane zdjęcia:

Możesz również polubić…

Pasek dostępności