Ogłoszenia Duszpasterskie Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego

Dzisiaj z radością wspominany ten dzień, w którym Pan Jezus w obecności Swojej Matki, Apostołów i kilkuset Swoich uczniów odszedł do domu Ojca – Wstąpił do Nieba.

Ukazał nam naszą drogę i nasze powołanie, abyśmy zjednoczeni z Nim odnaleźli swoje miejsce w wieczności.

Wyraźnie kończy się moc niszczycielska zarazy. Możemy teraz już spokojnie przychodzić do kościoła na Mszę św. Niedzielną i na Nabożeństwa majowe.

Już za tydzień będziemy przeżywali piękną uroczystość Zesłania Ducha Św. Od Piątku 22 maja rozpoczęliśmy Nowennę do Ducha Św. Niech nam przypominają o tym wydarzeniu słowa św. Pawła Ap.: „Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią, w której Duch Boży mieszka?”

Po Niedzieli Zesłania Ducha Św. rozpoczyna się w Kościele tak zwany czas zwykły i obowiązuje kolor zielony szat liturgicznych.

W poniedziałek po Zesłaniu Ducha Św. będziemy przeżywali święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.

Dla mnie osobiście to święto jest wielką uroczystością, poprzednia parafia, w której byłe i jestem tyle lat ma za patronkę Najśw. Maryję Pannę Matkę Kościoła. Świątynia jest też Jej poświęcona.

Za troskę o wystrój kościoła dziękuję serdecznie p. Wiesławowi i p. Genowefie Bajek, a na ten tydzień zapraszam p. Adama i p. Wiesławę Żynda.

Powiązane zdjęcia:

Możesz również polubić…

Pasek dostępności