Ceremonie

CEREMONIA PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY LITURGICZNEJ

 

PRZYJĘCIE W GRONO MINISTRANTÓW

Po homilii

Ksiądz: Niech przystąpią ci, którzy mają być ustanowieni ministrantami.
Animator: (Animator czyta nazwiska i imiona kandydatów).
Animator: Drogi księże. W imieniu tych chłopców proszę o dopuszczenie ich do służby liturgicznej oraz o udzielenie im błogosławieństwa Bożego.
Ksiądz: Czy są świadomi wielkiej godności ministranta i jego obowiązków?
Animator: Zostali o tym pouczeni.
Ksiądz: Kochani chłopcy. Po rocznym przygotowaniu, uznając wasze szczere pragnienie, dopuszczam was do pełnienia służby ministranta w zgromadzeniu liturgicznym. Będziecie mogli odtąd nosić świętą Księgę, a także krzyż – zwycięski sztandar naszej wiary, będziecie dawać znaki dzwonkami, podawać dary ofiarne oraz na cześć Boga nosić kadzidło i światło. Przyjmijcie kołnierz na znak, że jesteście dopuszczeni do służby ministranta.
Podczas nakładania kołnierzy można śpiewać: Chrystus Królem, Chrystus Panem, lub Prowadź nas, niech Chrystusa Duch prowadzi nas.
Ksiądz: Drodzy ministranci. Dla umocnienia waszej woli złóżcie przed całym zgromadzeniem swoje przyrzeczenia.
Ministranci: Ja [imię]…, * dziękując Chrystusowi Panu * za łaskę powołania ministranckiego, * przyrzekam święte czynności ministranta * wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie * na chwałę Bożą * i dla dobra wspólnoty parafialnej. *święty Tarsycjuszu, módl się za nami. * Amen.
(Tekst przyrzeczenia składają na ołtarzu).

 

PRZYJĘCIE W GRONO KANDYDATÓW NA MINISTRANTÓW

Po homilii

Ksiądz: Niech przystąpią ci, którzy pragną zostać kandydatami na ministrantów.
Animator: (Animator czyta nazwiska i imiona kandydatów)
Ksiądz: Teraz zostaną poświęcone komże, byście godnie służyli w nabożeństwach liturgicznych.
(Ksiądz święci strój ministranta. Ministranci wychodzą się przebrać do zakrystii, wracają i składają przyrzeczenie).
Ksiądz: Drodzy kandydaci. Złóżcie teraz swoje przyrzeczenia.
Ministranci: Ja [imię]….. * pragnę zostać ministrantem. * Wiem, że jest to ogromny zaszczyt * służyć do Mszy Świętej * ale i ogromny obowiązek. * Dlatego chcę, przez roczny okres kandydatury * przygotować się do służby w Kościele.

 

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CAŁEJ SŁUŻBY LITURGICZNEJ PARAFII

Po homilii

Ksiądz: W tym dniu uroczystym cała służba liturgiczna parafii pragnie odnowić swoje przyrzeczenia.
Ministranci: Panie Jezu Chryste, * dziękujemy Ci ponownie * za łaskę powołania do służby liturgicznej w Twoim Kościele. * Dopomóż nam * dalej pełnić zaszczytne zadania * pobożnie, pilnie i radośnie. * Umacniaj naszą wolę * i zachowaj od zniechęcenia. * święta Maryjo, Służebnico Pana, * święty Tarsycjuszu, * święty Janie Bosko, * wstawiajcie się za nami. Amen.
Ksiądz: Módlmy się: Najłaskawszy Boże, Ty przez Syna swojego powierzyłeś swojemu Kościołowi wielkie zadania * pobłogosław tych wybranych do świętej służby. * Spraw, aby wiernie wypełniali swoje obowiązki * i stale wzrastali w Twojej łasce i miłości. * Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wierni: Amen.
Wierni: (Modlitwa wiernych).

Pasek dostępności