Ceremonie

CEREMONIA ŚLUBU KOŚCIELNEGO

Prosimy zapoznać się również z artykułem Małżeństwo w dziale Sakramenty Święte.

Przed rozpoczęciem zaślubin para młoda udaje się zwykle do zakrystii. Tam omawiają dokładnie wszystko raz jeszcze z Księdzem. Również tam następuje złożenie podpisów w Księdze Małżeństw.
Najpóźniej na kilka minut przed rozpoczęciem ceremonii ślubu para młoda powinna już być przed wejściem do Kościoła lub w kruchcie. Najlepiej, aby goście już czekali w środku (rodzice powinni usiąść w pierwszym rzędzie). Tuż za parą młodą ustawiają się świadkowie. Gdy rozpocznie się ceremonia (rozpoczęcie ceremonii sygnalizują dzwony bądź pieśń) wszyscy zgromadzeni wstają i skierują się w stronę wchodzącej pary młodej.
Wejście do Kościoła może przebiegać na 3 sposoby:
1. Para młoda sama podchodzi do ołtarza po pojawieniu się na nim Księdza, który wita parę młodych dopiero przy ołtarzu.
2. Do pary młodej podchodzi Ksiądz (lub Księża) i ministranci, którzy witają parę młodych i prowadzą do ołtarza (najczęściej stosowana forma).
3. Bardzo popularnym i nowym zwyczajem jest poprowadzenie panny młodej do ołtarza przez jej ojca. Pan młody ze świadkiem czeka przy ołtarzu, a po wyjściu Księdza ojciec prowadzi córkę i “przekazuje” jej rękę Panu młodemu. Pan młody wita się z narzeczoną, całuje ją w rękę i podaje dłoń przyszłemu teściowi. Następnie narzeczonych wita Ksiądz. Jeśli chcielibyście zorganizować swoje wejście do Kościoła właśnie w taki sposób, powinniście to koniecznie ustalić wcześniej z Waszym Księdzem.

Gdy już para młoda dotrze pod ołtarz główny (w wybrany sposób), zajmuje swoje ustawione centralnie miejsca. Świadkowie zajmują miejsca za parą młodą lub z boku. Po zakończeniu pieśni, Ksiądz rozpoczyna Mszę Świętą, której przebieg jest prawie taki sam jak zwykłej Mszy Świętej, różni się jedynie częścią zaślubin oraz czytaniami.
WAŻNE:
Nie należy się stresować tym, że nie będziecie wiedzieli kiedy usiąść a kiedy wstać – po pierwsze, na pewno będziecie to wiedzieli, a po drugie, Ksiądz zazwyczaj przewiduje Wasze obawy i daje znak dłonią lub po prostu mówi: “Wstańmy” lub “A teraz usiądźmy”.

 

LITURGIA SŁOWA
Jej celem jest podkreślenie znaczenia małżeństwa, jego zadań i obowiązków. Mogą być trzy czytania: pierwsze czytanie ze Starego Testamentu, Psalm oraz czytanie Ewangelii. Wspaniałym zwyczajem jest to jak członkowie rodziny czytają fragmenty Pisma Świętego podczas liturgii. Możecie o to poprosić rodziców, świadków lub inną bliską Wam osobę. Należy to oczywiście wcześniej uzgodnić z Księdzem oraz z osobą, którą miałaby czytać.

 

LITURGIA SAKRAMENTU
Po wygłoszeniu przez Księdza homilii (bądź kazanie), następuje część związana ze złożeniem przysięgi. Ksiądz poprosi parę młodych, aby wstała i podeszła blisko do ołtarza. Należy podejść do Księdza i stanąć naprzeciwko siebie.
Ksiądz zadaje pytania dotyczące zgody na małżeństwo, woli wytrwania w wierności oraz gotowości na przyjęcie i wychowanie potomstwa.

K: (Imię narzeczonej i imię narzeczonego):

– Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński?
– Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i chorobie, w dobrej i zlej doli, aż do końca życia?
– Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy?

Na pytania oczywiście należy zgodnie odpowiedzieć:

Chcemy

Następnie wszyscy śpiewają hymn do Ducha Świętego. Zawiera się w nim prośba o błogosławieństwo dla pary młodej.

Kapłan teraz prosi parę młodą, aby podała sobie prawe dłonie, które przewiązuje końcem stuły.

Para młoda powtarza za kapłanem (pierwszy Pan młody) słowa przysięgi małżeńskiej:
Tekst przysięgi

Ja … (imię) biorę sobie Ciebie … (imię Panny Młodej/Pana Młodego) za żonę/męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.

Kapłan wypowiada teraz słowa potwierdzenia małżeństwa i zdejmuje stułę z rąk małżonków.

Następnie błogosławi on obrączki i prosi o ich nałożenie, jako znak miłości i wierności małżeńskiej. Mąż jako pierwszy nakłada na serdeczny palec prawej ręki żony obrączkę (którą wcześniej może pocałować), wypowiadając słowa:

Żono przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

To samo robi potem żona.
Liturgia sakramentu kończy się Modlitwą Powszechną, która obejmuje parę młodych jako nowożeńców, rodzinę nowożeńców i bliskich oraz potrzeby całego Kościoła.

 

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA jest odprawiana w tradycyjny sposób.

Msza święta kończy się uroczystym błogosławieństwem na nową drogę życia.
Wyjście z kościoła

Po zakończonej ceremonii i błogosławieństwie Ksiądz podejdzie do nowożeńców, by złożyć gratulacje i życzenia. Zanim jednak nowożeńcy wyjdą z Kościoła, wskazane jest, aby uklękli na chwilę przy bocznym ołtarzu i pomodlili się w ciszy, by zaproszeni goście zdążyli wyjść na zewnątrz.

Potem przez nawę główną nowożeńcy udają się do drzwi wyjściowych, gdzie już czekają goście, którzy sypią ryżem, monety lub płatki kwiatów.

 

Powiązane zdjęcia:

Pasek dostępności