Msza Swięta

6.3. LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

Rozpoczyna się ona po zakończeniu modlitwy powszechnej i obejmuje:

A. Przygotowanie darów ofiarnych
– procesja z darami
– ofiarowanie darów
– obmycie rąk
– modlitwa nad darami

B. Modlitwę Eucharystyczną
– prefacja
– Sanctus
– epikleza
– opis ustanowienia
– anamneza
– modlitwa ofiarnicza
– modlitwy wstawiennicze
– doksologia

C. Obrzędy komunijne
– Modlitwa Pańska
– embolizm i aklamacja ludu
– znak pokoju
– łamanie i zmieszanie postaci
– śpiew Agnus Dei
– modlitwa przygotowawcza
– Komunia kapłana i wiernych
– dziękczynienie
– modlitwa końcowa

Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego (72) podaje:

W czasie Ostatniej Wieczerzy Chrystus ustanowił paschalną Ofiarę i Ucztę, w której Ofiara krzyża stale uobecnia się w Kościele, ilekroć kapłan reprezentujący Chrystusa Pana czyni to samo, co sam Pan uczynił i co polecił uczniom czynić na swoją pamiątkę.

Chrystus bowiem wziął chleb i kielich, złożył dzięki, połamał i podał swoim uczniom mówiąc: Bierzcie, jedzcie, pijcie; to jest Ciało moje; to jest kielich Krwi mojej. To czyńcie na moją pamiątkę. (por. Łk 22,19; 1 Kor 11,24)
Dlatego Kościół całą celebrację Liturgii eucharystycznej ułożył z następujących części odpowiadających słowom i czynnościom Chrystusa. A mianowicie:
1) Podczas przygotowania darów przynosi się do ołtarza chleb i wino z wodą, które Chrystus wziął w ręce.
2) W czasie modlitwy eucharystycznej składamy Bogu dziękczynienie za całe dzieło zbawienia, a złożone dary stają się Ciałem i Krwią Chrystusa.
3) Przez łamanie chleba i Komunię świętą wierni, choć liczni, z jednego chleba przyjmują Ciało Pańskie i z jednego kielicha piją Krew Pańską, podobnie jak Apostołowie przyjęli je z rąk samego Chrystusa.

 

Pasek dostępności