Msza Swięta

6. SCHEMAT MSZY ŚWIĘTEJ

6.1. OBRZĘDY WSTĘPNE
6.1.1. Procesja i pieśń na wejście
6.1.2. Pozdrowienie ołtarza
6.1.3. Znak krzyża i pozdrowienie wiernych
6.1.4. Akt pokutny
6.1.5. Aklamacja „Kyrie elejson”
6.1.6. Hymn „Gloria”
6.1.7. Kolekta

6.2. LITURGIA SŁOWA
6.2.1. Czytania biblijne
6.2.2. Śpiewy między czytaniami
6.2.3. Ewangelia
6.2.4. Homilia
6.2.5. Credo
6.2.6. Modlitwa Powszechna

6.3. LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
6.3.1. Przygotowanie darów ofiarnych
6.3.1.1. śpiew towarzyszący przygotowaniu
6.3.1.2. procesja z darami
6.3.1.3. ofiarowanie darów
6.3.1.4. obmycie rąk
6.3.1.5. modlitwa nad darami

6.3.2. MODLITWA EUCHARYSTYCZNE
6.3.2.1. prefacja
6.3.2.2. Sanctus
6.3.2.3. epikleza
6.3.2.4. opis ustanowienia
6.3.2.5. anamneza
6.3.2.6. modlitwa ofiarnicza
6.3.2.7. modlitwy wstawiennicze
6.3.2.8. doksologia

6.3.3. OBRZĘDY KOMUNIJNE
6.3.3.1. Modlitwa Pańska
6.3.3.2. embolizm i aklamacja ludu
6.3.3.3. znak pokoju
6.3.3.4. łamanie i zmieszanie postaci
6.3.3.5. śpiew Agnus Dei
6.3.3.6. modlitwa przygotowawcza
6.3.3.7. Komunia kapłana i wiernych
6.3.3.8. dziękczynienie
6.3.3.9. modlitwa końcowa

6.4. OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA
6.4.1. Ogłoszenia duszpasterskie
6.4.2. Pozdrowienie wiernych i błogosławieństwo
6.4.3. Rozesłanie

 

Pasek dostępności