Orędzie Synodu Biskupów

Kończący obrady Synod Biskupów przyjął końcowe orędzie. Osobnym dokumentem, nad którym głosowanie odbywa się po południu, jest relacja Synodu. Jej opublikowanie będzie zależne od Papieża.

Natomiast orędzie skierowane do Kościoła ma na uwadze w szczególności chrześcijańskie rodziny. Synod wyraża im podziw i wdzięczność za codzienne świadectwo wierności i wiary. Biskupi zwracają jednak uwagę na osłabienie wiary i wartości rodzinnych, indywidualizm i zubożenie relacji międzyludzkich. Objawia się to w licznych kryzysach małżeńskich, rozbiciu rodziny i tworzeniu nowych związków. Synod zauważa cierpienia rodzin mających osoby niepełnosprawne czy chore, doświadczonych starością czy śmiercią bliskich. Solidaryzuje się z rodzinami dotkniętymi trudnościami ekonomicznymi, bezrobociem oraz patologiami szerzącymi się wśród młodzieży, jak narkomania czy przestępczość. Szczególne miejsce w orędziu znajdują uchodźcy i migranci, wykorzystywane kobiety i ofiary handlu ludźmi. Biskupi apelują w tym kontekście do rządów i organizacji międzynarodowych o obronę praw rodziny. Podkreślają przy tym, że Kościół jest zawsze otwarty na wszystkich bez wykluczania kogokolwiek. Wyrażają jednocześnie uznanie dla duszpasterzy i wspólnot troszczących się o małżeństwa i rodziny w trudnościach.W orędziu wspomina się ponadto o dyskutowanym w pierwszej części obrad problemie dopuszczania osób rozwiedzionych i żyjących w nowych związkach do sakramentów. Całość dokumentu kończy modlitwa o jedność i trwałość rodzin.

Powiązane zdjęcia:

Możesz również polubić…

Pasek dostępności