Msza Swięta

LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ – KROK PO KROKU

 

Podczas Mszy Św. w najgłębszy sposób jest nam objawiona tajemnica miłości Boga do Kościoła i do każdego z nas osobiście. Nigdzie – tak jak w Eucharustii – nie możemy głębiej spotkać się z Panem Jezusem i Bożą miłością. W tym miejscu koncentruje się cała nasza wiara.

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE – Źródła wiedzy
2. WPROWADZENIE – Środowisko
3. WPROWADZENIE – Sprawowanie
4. WPROWADZENIE – Uczestnictwo
5. WPROWADZENIE – Nazwy
6. SCHEMAT MSZY ŚWIĘTEJ
6.1. OBRZĘDY WSTĘPNE
6.1.1. PROCESJA I PIEŚŃ NA WEJŚCIE
6.1.2. POZDROWIENIE OŁTARZA
6.1.3. ZNAK KRZYŻA i AMEN
6.1.4. AKT POKUTY
6.1.5. AKLAMACJA „KYRIE ELEJSON”
6.1.6. HYMN „GLORIA”
6.1.7. KOLEKTA
6.2. LITURGIA SŁOWA
6.2.1. CZYTANIA BIBLIJNE
6.2.2. PSALM
6.2.3. EWANGELIA
6.2.4. HOMILIA
6.2.5. CREDO
6.2.6. MODLITWA POWSZECHNA
6.3. LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
6.3.1. PRZYGOTOWANIE DARÓW
6.3.2. MODLITWA EUCHARYSTYCZNA
6.3.3. OBRZĘDY KOMUNIJNE
6.4. OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA

 

W tym miejcu możesz pobrać przykładowy przebieg i opis struktury Mszy Świętej.

 

Powiązane zdjęcia:

Pasek dostępności