Modlitewnik

 

Nowenna do św. o. Pio

DZIEŃ PIERWSZY
Święty Ojcze Pio, z przekonaniem uczyłeś, że Opatrzność Boża ?mieszając radość ze łzami w życiu ludzi i całych narodów prowadzi do osiągnięcia ostatecznego celu; że za widoczną ręką człowieka jest zawsze ukryta ręka Boga?, wstawiaj się za mną, bym w mojej trudnej sprawie…, którą przedstawiam Bogu, przyjął z wiarą Jego wolę.

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

DZIEŃ DRUGI
Święty Ojcze Pio, ty zachęcałeś małodusznych do porzucenia lęku i uznania się za najszczęśliwszych, gdy ?staną się godni tego, by uczestniczyć w bólach Boga-Człowieka?, by ?wierzyli, że to nie opuszczenie, ale wielka miłość Boga?, ośmielony przykładem twojej ufności wobec Boga, proszę o wstawiennictwo w mojej intencji…, którą ci przedkładam.

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

DZIEŃ TRZECI
Święty Ojcze Pio, ty przez codzienne dźwiganie krzyża zasłużyłeś na miano Cyrenejczyka, wierzyłeś, że ?Pan w swoim miłosierdziu poda rękę i obdarzy mocą?, módl się za mną w moich trudnościach… i uproś mi u Jezusa łaskę wytrwania w dobrym.

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

DZIEŃ CZWARTY
Święty Ojcze Pio, doświadczany z woli Bożej wielkim cierpieniem, przyjmowałeś je ?jako los wybranych dusz? i ?dar prowadzący do zbawienia?, wstawiaj się za mną u Boga, abym mógł z godnością chrześcijańską przyjąć mój ból i uproś łaskę…

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

DZIEŃ PIĄTY
Święty Ojcze Pio, ty przez swoje niezwykłe zjednoczenie z Panem wlewałeś w serca wątpiących nadzieję, ?że Bóg chrześcijan jest Bogiem przemiany?, że z cierpienia rodzi się pokój, a z odrzucenia rozpaczy ?budzi się nadzieja?, bądź ze mną w moim doświadczeniu…, abym ufał w miłość Bożą.

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

DZIEŃ SZÓSTY
Święty Ojcze Pio, ty stałeś się dla nas przykładem posłuszeństwa w wierze, wiedziałeś, że ?gdzie nie ma posłuszeństwa, tam nie ma cnoty, tam nie ma dobra i nie ma miłości; gdzie zaś nie ma miłości, tam nie ma Boga, a bez Boga nie idzie się do nieba?, bądź moim orędownikiem u Boga, gdy proszę o łaskę…

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

DZIEŃ SIÓDMY
Święty Ojcze Pio, niestrudzony naśladowco Chrystusa, wszystkich z ufnością proszących o pomoc zapewniałeś, że ?otrzymają od Boga łaskę świętej wytrwałości?, módl się za mną, gdy błagam Boga o łaskę…

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

DZIEŃ ÓSMY
Święty Ojcze Pio, wzorze ewangelicznej miłości Boga i bliźniego, ty umacniałeś w ludzkich sercach przekonanie, że Bóg ?nie może odrzucić szczerego pragnienia miłowania Go?, w imię miłości, która przepełniała twoje życie, wyjednaj mi w niebie dar…, o który cię z ufnością proszę.

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

DZIEŃ DZIEWIĄTY
Święty Ojcze Pio, Maryja była ci ?Matką najmilszą?, Ją wysławiałeś ?najbardziej spośród wszystkich stworzeń na niebie i na ziemi?, przez twoje oddanie Bożej Matce proszę o pomoc w mojej potrzebie…

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…